Rondtrekkende ambulante handel - verkopen buiten de openbare markten

Wanneer je op rondtrekkende wijze, dus zonder een vaste standplaats in te nemen, producten wil verkopen, moet je een vergunning aanvragen.

In Gent kan je enkel voedingsproducten, zoals bijvoorbeeld ijs of soep, verkopen op de rondtrekkende wijze.

Voorwaarden

  • Je mag geen vaste standplaats innemen. Stoppen mag enkel als een klant aangeeft dat hij iets wil kopen.
  • Je moet een vaste, vooraf bepaalde route volgen.
  • Als jouw voertuig stil staat, moet het geluid afgezet worden.
  • Tijdens het rijden mag je een geluidsbandje of jingle laten horen maar dit geluid mag niet hinderlijk zijn.

Alle voorwaarden kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement voor de openbare markten en ambulante activiteiten op het openbaar domein, reglement op de ambulante activiteiten en het retributiereglement

Waar mag je niet rondrijden?

Er zijn een aantal beperkingen op de route. Zo mag je niet rondrijden in:

  • de zone begrensd door de Leie, de Reep en de Ketelvest (centrum Gent)
  • binnen een straal van 500 meter van een vergund evenement

Wanneer mag je niet rondrijden?

Tijdens de Gentse Feesten en tijden het Lichtfestival is rondtrekkende ambulante handel in het centrum niet toegestaan.

Kostprijs

De aanvraag en uitvoering van de activiteit is gratis.

Hoe aanvragen

Je kan een vergunning aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar marktenenambulantehandel@stad.gent.

Voeg de nodige attesten toe, zoals het FAVV-attest voor voeding en de machtiging voor ambulante handel.

Geef de gewenste dagen mee waarop je wil rondrijden.

Aan­vraag­for­mu­lier

vergunning rondtrekkende ambulante handel PDF (130.39 kB)

LEZ-zone

Het gebied binnen de Gentse stadsrind (R40) is een lage-emissiezone. Check of jouw wagen binnen mag.