Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante activiteiten waarvoor een machtiging vereist is zoals bedoeld in de wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante- en kermisactiviteiten.