Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 20 december 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 21 december 2022

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante activiteiten waarvoor een machtiging vereist is zoals bedoeld in de wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante- en kermisactiviteiten.