Reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent geeft met dit reglement de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein op het grondgebied van de Stad Gent vorm, in overeenstemming met en onverminderd de geldende hogere regelgeving ter zake.