Huishoudelijk reglement voor de openbare markten en ambulante activiteiten op het openbaar domein

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent legt met dit reglement een aantal afspraken en regels vast voor een goed gebruik van de ter beschikking gestelde standplaatsen voor ambulante activiteiten op de openbare marken en op het openbaar domein, toegewezen volgens de respectievelijke reglementen.