Trottoirs en opritten

Vraag de (her)aanleg van je trottoir of vergunde oprit aan.

Waar gaat het over?

We leggen enkel opritten aan in functie van vergunde autostaanplaatsen, carports of garages.
Bij de aanleg of de heraanleg van voetpaden wordt een verlaging van het voetpad enkel toegestaan wanneer er een vergunde garage of vergunde carport is.

Voor de aanleg of heraanleg van je trottoir of vergunde oprit moet je een aanvraag indienen bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Het aanvraagformulier vind je bovenaan deze pagina.

Hoeveel kost het?

  • De aanleg van een nieuwe oprit kost € 94,30 per m², per begonnen m². Er wordt een minimum van € 573,50 euro per oprit aangerekend.
  • Het vernieuwen en/of herstellen van een trottoir of oprit kost € 94,30 per m² per begonnen m².

Welke stappen zijn er?

  • Download het aanvraagformulier, vul het in, verstuur het per mail naar tdwegen@stad.gent of bezorg het per post aan Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • Je ontvangt een factuur (= raming van de kostprijs van de werken).
  • Je betaalt de factuur volledig.
  • De werken worden uitgevoerd door personeel van Stad Gent of door een aannemer in opdracht van Stad Gent.
  • Je ontvangt een eindafrekening (min- of meerprijs of correcte raming).

Zijn er uitzonderingen?

Schade aan het wegdek of aan signalisatie of noodzakelijk onderhoud aan de weginfrastructuur kan je melden via ons meldingsformulier.

Veelgestelde vragen

Wegnemen van beplanting bij de (her)aanleg van opritten beperken we zo veel mogelijk.

Wanneer we een oprit (her)aanleggen moet er soms ook beplanting worden weggenomen. Dat proberen we uiteraard zo veel mogelijk te vermijden. Zo nemen we bijvoorbeeld geen straatbomen weg in functie van een private oprit tenzij het technisch echt niet anders kan.

Verwijderen van beplanting kost € 22,60 per m². Een straatboom rooien met een stamomtrek kleiner dan 0,50 m op 1m hoogte kost € 51,60 per boom. Een dikkere boom rooien kost € 91,80 per boom.

In sommige gevallen is een omgevingsvergunning nodig.

Via onderstaande links vind je de toepasselijke regelgeving hierover.

 

Trottoirs en opritten