Algemeen Bouwreglement Stad Gent

Wil je (ver)bouwen in Gent? Check de stedenbouwkundige verordening met specifieke bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen.

Naast de Vlaamse en de provinciale stedenbouwkundige verordeningen is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. Dit Bouwreglement regelt op lokaal niveau bepaalde aspecten rond gebouwen, verhardingen, afvalwater en hemelwater, wonen, parkeerplaatsen, studentenhuisvesting, …

De gemeenteraad stelde op 29 september 2020 een wijziging vast. De Stad Gent wil de verkoop van individuele units in grootschalige studentenhuisvesting niet meer toelaten. Ook het verhandelen van andere zakelijke rechten (erfpacht, vruchtgebruik, …) zal niet meer kunnen. Zowel voor de Stad Gent als voor de hoger onderwijsinstellingen is de eenheid in eigendomsstructuur een essentieel onderdeel van het karakter van grootschalige studentenhuisvesting. Deze beleidslijn werd al sinds 2010 aangehouden, maar wordt nu geformaliseerd in het Algemeen Bouwreglement.

Deze wijziging is van kracht vanaf 20 december 2020.