Aanvraag omgevingsvergunning

Voor stedenbouwkundige handelingen vraag je een omgevingsvergunning aan (de vroegere bouwaanvraag/bouwvergunning). Ga na of bij deze werken de medewerking van een architect vereist is of niet. Bekijk zeker ook eerst onze tips ter voorbereiding van je omgevingsvergunningsaanvraag.