PROSPERA

Een interregionaal samenwerkingsproject om open ruimte in randstedelijke gebieden te beschermen en versterken.

Wat is PROSPERA?

PROSPERA is een Interreg Europe-project tussen 5 Europese regio's waarin het beschermen en versterken van de open ruimte en natuurlijk ergfoed in randstedelijke gebieden centraal staat. Concreet gaan we als Stad in het PROSPERA-project op zoek naar beleidsinstrumenten die dit mogelijk maken. 

Ruimte voor Gent

Vanuit de Stad Gent willen we met dit project bijvoorbeeld onderzoeken op welke manier publieke gronden kunnen bijdragen aan het realiseren van de open ruimtedoelstellingen zoals die geformuleerd zijn in Ruimte voor Gent 2030.

Interregionale kennisuitwisseling

PROSPERA zet in op interregionale kennisuitwisseling. De PROSPERA-projectpartners identificeren samen minstens 15 goede voorbeelden uit de vijf deelnemende regio's. Deze voorbeelden vormen de basis voor het uitwisselen van kennis en ervaring rond instrumenten voor behoud en versterken van de open ruimte en natuurlijk erfgoed. De kennisuitwisseling gebeurt op verschillende manieren. Sleutelmomenten zijn de terreinbezoeken aan elke deelnemende regio.

De bedoeling is om uiteindelijk in elke deelnemende regio een regionaal actieplan op te maken met concrete beleidsinstrumenten en acties die bijdragen aan een meer kwalitatieve open ruimte in randstedelijke gebieden.

Een belangrijk uitgangspunt van het project is dat stad en platteland niet los van elkaar gezien kunnen worden. Zeker in Vlaanderen lopen deze in elkaar over en is er een uitgebreid peri-urbaan of randstedelijk gebied. De bescherming van natuurlijk erfgoed vormt een basis voor economische ontwikkeling in deze gebieden. We onderscheiden in het project drie hefbomen:

  1. Slim bestuur
  2. Ecologische en lokale waardeketens
  3. Duurzame publiek-private partnerschappen

Terreinbezoeken

programma

Goede voorbeelden in randstedelijke gebieden

programma

Agenda

Projectpartners

Gemeente Reggio Emilia (IT), Stad Gent (BE), Onderzoeksinstituut voor landbouw, visserij en voeding (BE), Gemeente Aristoteli Chalkidikis (GR), EDC Debrecen Centrum voor stedelijke en economische ontwikkeling (HU), Onderzoekscentrum voor veeteelt (IT) en gemeente Varberg (SE)

Duur

Augustus 2019 tem juli 2023

PROSPERA is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling