PROSPERA

PROSPERA is een interregionaal Europees samenwerkingsproject om open ruimte in randstedelijke gebieden te beschermen en versterken.

Wat is PROSPERA?

PROSPERA is een Interreg Europe-project tussen 5 Europese steden waarin het beschermen en versterken van de open ruimte en natuurlijk ergfoed in randstedelijke gebieden centraal staat. Concreet gaan we als Stad in het PROSPERA-project op zoek naar beleidsinstrumenten die dit mogelijk maken. De deelnemende steden zijn Gent (België), Varberg (Zweden), Debrecen (Hongarije), Reggio Emilia (Italië) en Aristotelis (Griekenland).

Ruimte voor Gent

Vanuit de Stad Gent willen we met dit project bijvoorbeeld onderzoeken op welke manier publieke gronden kunnen bijdragen aan het realiseren van de open ruimtedoelstellingen zoals die geformuleerd zijn in Ruimte voor Gent 2030.

Interregionale kennisuitwisseling

PROSPERA zet in op interregionale kennisuitwisseling. De PROSPERA-projectpartners identificeren samen minstens 15 goede voorbeelden uit de vijf deelnemende regio's. Deze voorbeelden vormen de basis voor het uitwisselen van kennis en ervaring rond instrumenten voor behoud en versterken van de open ruimte en natuurlijk erfgoed. De kennisuitwisseling gebeurt op verschillende manieren. Sleutelmomenten zijn de terreinbezoeken aan elke deelnemende regio.

De bedoeling is om uiteindelijk in elke deelnemende regio een regionaal actieplan op te maken met concrete beleidsinstrumenten en acties die bijdragen aan een meer kwalitatieve open ruimte in randstedelijke gebieden.

Een belangrijk uitgangspunt van het project is dat stad en platteland niet los van elkaar gezien kunnen worden. Zeker in Vlaanderen lopen deze in elkaar over en is er een uitgebreid peri-urbaan of randstedelijk gebied. De bescherming van natuurlijk erfgoed vormt een basis voor economische ontwikkeling in deze gebieden. We onderscheiden in het project drie hefbomen:

 1. Slim bestuur
 2. Ecologische en lokale waardeketens
 3. Duurzame publiek-private partnerschappen

Terreinbezoeken: inspiratie voor open ruimtebeleid

programma

Goede voorbeelden in randstedelijke gebieden

programma

Lokale actieplannen - bekijk de video's

programma

 • Lokaal actieplan Gent - Visie op landbouw in en rond Gent

  Geïnspireerd door de goede voorbeelden van de PROSPERA partners werkte de Stad Gent een visie op landbouw in en rond Gent uit. De opmaak van de visie gebeurde participatief. We maakten gebruik van data en kaartmateriaal over de Gentse landbouw. Op de gemeenteraad van 30 mei 2023 werd de visie goedgekeurd, waarmee de doelstelling van het PROSPERA lokaal actieplan van de Stad Gent gerealiseerd werd.

Agenda

 • Interview met Ann Coussement, Stad Gent

  Ann Coussement, landschapsarchitect van de Stad Gent, nam deel aan het online terreinbezoek van de Hongaarse stad Debrecen.

  Ann Coussement: "When it comes to the good practices, they were all interesting to us. The ones which we think we can also apply to our city of Ghent are the green walls and the Hortobágy National Park."

  Lees hier in een interview met Ann waarom ze voor deze 2 projecten uit Debrecen koos. 

   

Projectpartners

Gemeente Reggio Emilia (IT), Stad Gent (BE), Onderzoeksinstituut voor landbouw, visserij en voeding (BE), Gemeente Aristoteli Chalkidikis (GR), EDC Debrecen Centrum voor stedelijke en economische ontwikkeling (HU), Onderzoekscentrum voor veeteelt (IT) en gemeente Varberg (SE)

Duur

Augustus 2019 tem juli 2023

PROSPERA is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling