PROSPERA

Een interregionaal samenwerkingsproject om open ruimte in randstedelijke gebieden te beschermen en versterken.

Doelstelling

PROSPERA zal (kwalitatieve) open ruimte in randstedelijke gebieden beschermen en versterken, en concreet op zoek gaan naar passende instrumenten om dit mogelijk te maken. 

Om dit te bereiken gaan de zeven projectpartners (zie hieronder) akkoord met drie hefbomen. Deze zullen een verschuiving mogelijk maken van een traditionele benadering, waar het stedelijke en het rurale afzonderlijk gezien worden, naar een nieuwe benadering, waar bescherming van natuurlijk erfgoed een basis is voor economische ontwikkeling in randstedelijke gebieden. Deze hefbomen zijn:

1. Slim bestuur

2. Ecologische (en lokale) waardeketens

3. Duurzame publiek-private partnerschappen

Aansluitend zullen PROSPERA's projectpartners op z'n minst 15 goede praktijken identificeren uit de 5 deelnemende regio's. Na een interregionale studie op basis van bezoeken en kennisuitwisseling zullen ze een regionaal Actieplan opmaken met concrete beleidsinstrumenten  die kunnen bijdragen aan een meer kwalitatieve open ruimte in randstedelijke gebieden.

tijdslijn

AGENDA

24 november - 1 december - 10 december 2020

najaar 2020

30 juni 2020

28 mei 2020

29 januari 2020

Projectpartners

Gemeente Reggio Emilia (IT), Stad Gent (BE), Onderzoeksinstituut voor landbouw, visserij en voeding (BE), Gemeente Aristoteli Chalkidikis (GR), EDC Debrecen Centrum voor stedelijke en economische ontwikkeling (HU), Onderzoekscentrum voor veeteelt (IT) en gemeente Varberg (SE)

Duur

Augustus 2019 tem juli 2023

PROSPERA is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling