Ruimte voor Gent

Op welke manier willen we wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen in 2030?

Ruimte voor Gent header

De ruimte is schaars en er zijn duurzame, creatieve oplossingen nodig. Hoe biedt Ruimte voor Gent, het ruimtelijk structuurplan van de stad, hier een antwoord op?

Ruimte voor Gent in 2 minuten

In een filmpje van twee minuten kom je te weten waar de Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent voor staat.

Wat is een structuurvisie?

Gent groeit en moet blijven inspelen op de noden van de mensen: betaalbare woningen in een aangename omgeving met voldoende groen, mogelijkheden om zich te ontspannen, werkgelegenheid met een goede bereikbaarheid en open ruimte voor landbouw en natuurontwikkeling.

Maar de Gentse ruimte is beperkt. We willen dus 'verstandig' groeien. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling opvangen binnen de actuele bestemmingen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen.

Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent beschrijft hoe we dit gaan doen. Het plan heeft de ambitie om zowel ruimtelijk als mensgericht te zijn. We besteden dan ook veel aandacht aan de leefwereld van de bewoners en het dagelijkse gebruik van de ruimte. Daarom hebben we de visie uitgebouwd samen met Gentenaars, Gentgebruikers en experten.

De Gentse gemeenteraad heeft de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent definitief vastgesteld op 22 mei 2018. De deputatie van Oost-Vlaanderen keurde het document goed op 26 juli 2018 en de goedkeuring is op 8 augustus 2018 verschenen in het Staatsblad. De structuurvisie is officieel van kracht sinds 22 augustus 2018. De visie is in vier jaar tijd uitgewerkt, met ruime inbreng van de Gentenaars, inclusief een openbaar onderzoek van 90 dagen.

Vijf uitdagingen, vijf pijlers

 • 1. Wijs verdichten en verluchten

  De Gentse bevolking groeit en verandert. Er komen meer jongeren, ouderen, mensen met migratieachtergrond, alleenstaanden, grotere en nieuw samengestelde gezinnen, mensen die een huis delen, ... Om dit op te vangen, gaan we slim verdichten én verluchten.

  Zo kunnen we meer doen met de beschikbare ruimte.

  Lees meer
 • 2. Functies slim verweven

  We creëren een stad waar wonen, werken en ontspannen dicht bij elkaar liggen. Dit doen we door al die functies met elkaar te verweven. Er moet vooral meer tewerkstelling komen in woongebieden. Wie dichter bij huis werkt, hoeft zich minder te verplaatsen. Dit biedt op zijn beurt meer kansen voor winkels en horeca in de buurt.

  Lees meer
 • 3. Duurzame mobiliteit stimuleren

  We stimuleren duurzame verplaatsingen in een stad die goed bereikbaar is. Een netwerk van wegen en paden voor voetgangers en fietsers vormt de basis van de stad. Voorzieningen zullen zich meer en meer vestigen zich langs dit netwerk. Tegelijk zorgen we ervoor dat de stad goed bereikbaar is. 

  Lees meer
 • 4. Groen en water voorzien

  Groen en water maken de stad aangenaam om te wonen en te ontspannen. Acht groenklimaatassen verbinden de open ruimte met de stad. Ook waterlopen brengen het groen tot in het centrum van de stad. Ze zorgen voor verkoeling, waardoor het hitte-eilandeffect vermindert.

  Lees meer
 • 5. De mens centraal stellen

  We maken een stad voor iedereen, mét iedereen. We vertrekken vanuit de leefwereld van de Gentenaars en Gentgebruikers. En we luisteren naar experts die ons inzicht geven in maatschappelijke trends. Samen komen we tot oplossingen om de stad vorm te geven. Dit noemen we cocreatie.

  Lees meer

Gentenaars participeren via acht Ruimtepiloten

In het voorjaar van 2015 deden we een oproep aan Gentenaars, Gentgebruikers en alle geïnteresseerden om hun idee voor het Gent van de toekomst in te sturen. Het resultaat was een brede waaier aan voorstellen die een schat aan informatie opleverden voor Ruimte voor Gent.

We ontvingen 234 ideeën. Uit die ideeën selecteerden we 8 ‘ruimtepiloten’. Ideeën die verder onderzocht werden door de Stad, de indieners en experten.

programma

Fiets- en wandeltocht Ruimte voor Gent

Wandel 8,5 km door het Gent van morgen en ontdek de vele ruimtelijke projecten. Zin in een korte wandeling? Kies voor een lus van 3,5 km of 5 km.

Ook op de fiets kan je ontdekken hoe Gent doordacht omgaat met ruimte. Je kiest voor de volledige route van 20 km of een verkorte versie van 10,5 km.

Daarnaast vind je op de fiets- en wandelkaart talloze voorbeelden van ruimtelijke projecten. Sommige zijn gezichtsbepalend voor de stad, andere zijn kleinschaliger. Sommige zijn al gerealiseerd, andere zitten in de ontwerpfase of zijn in volle uitvoering. Sommige projecten realiseert de Stad Gent zelf, voor andere werkt ze samen met private partners en andere overheden. Allemaal dragen ze de visie van Ruimte voor Gent uit!

Lees meer over Ruimte voor Gent

Op bovenstaande kaart vind je de knooppunten terug, zoals beschreven in Ruimte voor Gent op pagina 175. Dit is een aangepaste kaart ten opzichte van de kaart uit 2018.

Ruimte voor Gent maakte een afbakening van binnenstad, kernstad, groeistad en buitengebied op basis van een clustering van statistische sectoren. Uit verder onderzoek blijkt dat deze statistische sectoren soms nogal grillig verlopen waardoor het logischer is om een duidelijkere fysieke grens of barrière te nemen als grens. Daarnaast blijkt dat sommige statistische sectoren te groot zijn en dus lopen van de rand van de binnenstad tot een groot stuk in de groeistad: een opsplitsing was soms nodig. Tijdens de opmaak van de ‘Bouwblokvisie voor verweven en vergroenen’, die focust op de binnen- en kernstad, werd de grens tussen kernstad en groeistad op basis van objectieve indicatoren scherp gesteld. Deze kaart geeft de nieuwe grenzen weer.

Naast de integrale structuurvisie en de kaart is er ook een handige brochure die de principes van de structuurvisie samenvat. De brochure is ook beschikbaar in het Engels.

Een plooifolder toont hoe de Stad de ruimte effectief vormgeeft. De folder bevat een fiets- en wandelroute, zodat je zelf op ontdekkingstocht kunt gaan. Download de folder of haal hem af in de Stadswinkel, het STAM of bij het Infokantoor van de Dienst Toerisme. De folder is ook beschikbaar in het Engels.

Bekijk ook alle ideeën die de Gentenaars indienden.