Wijs verdichten, hoe pakken we het aan?

Hoe kunnen we de groei en veranderende samenstelling van de bevolking opvangen?

Een demografisch aangepaste stad biedt een antwoord op de grote bevolkingstoename, zowel van de geregistreerde bevolking als van de studenten en ‘verborgen’ inwoners (mensen zonder papieren, dak- en thuislozen en bewoners van tweede verblijven). Ze speelt in op de verjonging, vergrijzing én verkleuring. En op de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, grote gezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, alleenstaanden die een huis delen, huishoudens met een ouder die de helft van de tijd voor de kinderen zorgt, intergenerationele huishoudens, … Daarom zet ze in op een gedifferentieerd en betaalbaar woon- en zorgaanbod.

Enkele cijfers

 • De bevolking van Gent stijgt minstens tot 269.000 inwoners in 2030
 • Er zijn ongeveer 9.000 extra huishoudens in 2030
 • Er zijn ongeveer 7.600 extra 60-plussers in 2030
 • Er zijn ongeveer 870 extra assistentiewoningen nodig en 350 extra plaatsen in woonzorgcentra in 2025
 • Er zijn nu meer dan 70.000 studenten en een stijgend aantal kotstudenten
 • 51 % van private huurwoningen voldoet nu niet aan de minimale normen van de Vlaamse Wooncode; slechts 1/3 van de sociale woningen is van goede kwaliteit
 • Er staan ongeveer 10.800 effectief bijkomende woningen op de planning tegen 2030

Om de groei en veranderende samenstelling van de bevolking op te vangen, willen we slim verdichten én verluchten. Dit betekent meer doen met de beschikbare ruimte. Bijvoorbeeld op goed bereikbare plaatsen nieuwe woningen bouwen en op andere plaatsen juist voor meer open ruimte zorgen.

Verdichten kan op verschillende manieren

 1. Stapelen: hoger bouwen, ondergrondse ruimte benutten of optoppen (aan bestaande gebouwen verdiepingen toevoegen)
 2. Delen: gebouwen, parkeerruimtes, … laten gebruiken voor verschillende doeleinden op verschillende tijdstippen
 3. Hergebruiken: bestaande terreinen en gebouwen die niet meer gebruikt worden een nieuw leven geven
 4. Tijdelijk gebruiken: ruimtes die tijdelijk niet gebruikt worden, bijvoorbeeld omdat ze op ontwikkeling wachten, in de tussentijd voor andere doeleinden gebruiken
 5. Stedelijk verkavelen: (her)verkavelen van grotere percelen in kleinere stukken, zodat de ruimte efficiënter gebruikt wordt
 6. Kleiner wonen: bewoners stimuleren om een woning op maat te kiezen, aangepast aan de gezinssamenstelling

Een van de grootste uitdagingen ligt in het slim verdichten van de 20ste-eeuwse wijken van Gent. Dat kan bijvoorbeeld door villa-appartementen te realiseren, parkeren (ondergronds) te bundelen, het openbaar vervoer te optimaliseren en de openbare ruimte aantrekkelijk in te richten voor voetgangers en fietsers, met onder andere meer groen en minder verharding.

Verdichten kan niet zonder ‘verluchten’. Dat doen we bijvoorbeeld door het openmaken van ‘binnengebieden’ in de binnenstad en de 19de-eeuwse wijken. Dit zijn dichtgeslibde ruimtes tussen huizenblokken die nu vaak ingenomen worden door beton of garageboxen. Meer info over het verluchten van bouwblokken vind je in de bouwblokvisie.

We combineren dit met duurzame energiesystemen zoals geothermie, lokale (bestaande) warmtenetten of uitwisseling van energiestromen. Zo ontwikkelen we duurzame wijken, bedrijventerreinen en overheidsgebouwen die tegelijk betaalbaar blijven.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Lees de plooifolder.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

Veelgestelde vragen over verdichting

Maak een fietstocht door de 20ste-eeuwse wijken 

Ben je benieuwd hoe anders wonen in de praktijk aanvoelt? Maak dan een fietstocht doorheen de 20ste-eeuwse wijken van Gent. Je komt langs verschillende woonprojecten met gezinswoningen, gestapelde woningen, appartementen, cohousingprojecten, met veel groen, gemeenschappelijke ruimtes, fietsdoorsteken, ... 

Kies 1 of meerdere van de 5 lussen:

 • Wondelgem-Mariakerke (16 km)
 • Sint-Amandsberg (9 km)
 • Gentbrugge (10 km)
 • Zwijnaarde (13 km)
 • Sint-Denijs-Westrem (5 km)

BIj elke lus vind je ook een aanrijroute vanuit station Gent Sint-Pieters of Dampoort. Meerdere lussen combineren tot 1 grote fietstocht kan aan de hand van de verbindingen.

Klik op een stopplaats voor meer uitleg.

Kies hoe je de fietstochten wil volgen:

1. Op je smartphone via de kaart op deze pagina. Laad je smartphone de kaart niet goed op? Kies voor optie 2 of 3.

2. Op je smartphone nadat je de gpx-data opgeladen hebt. Op die manier kan je je locatie in realtime volgen. 

 • Download de gpx-data.
 • Ga naar Google My Maps.
 • Maak een nieuwe kaart.
 • Geef een naam aan de kaart door op 'naamloze laag' te klikken.
 • Importeer de gpx-data vanuit Downloads.

Download de fietslussen en verbindingen in gpx-formaat

Download de stopplaatsen in gpx-formaat

3. Binnenkort stellen we ook papieren kaarten ter beschikking. Je zal die dan hier in pdf kunnen downloaden.

Praktijkvoorbeelden

Hieronder vind je enkele voorbeelden van verdichtingsprojecten in Gent, vooral in de 20ste-eeuwse wijken. Ze zijn inspirerend om verschillende redenen: behoud originele bomen of parktuin, nieuw openbaar groen voor de buurt, mix van verschillende woontypes, mix van functies, … Elke projectaanvraag is uiteraard anders (ligging, context buurt, huidige invulling, …). Daarom voorzien we ook labels over de ligging (aan een steenweg, bij een dorpskern, in een verkavelingswijk, …).

De voorbeelden bieden enkel inspiratie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor de ontwikkeling op een andere site.