Bouwblokvisie voor vergroenen en verweven

Hoe creëren we meer groen, publieke ruimte en ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen in dichtbevolkte wijken?

BOUWBLOKVISIE WINT VLAAMSE PLANNINGSPRIJS 2021

De Bouwblokvisie in 2 minuten

Waarom een Bouwblokvisie?

In sommige dichtbevolkte wijken van Gent zijn binnengebieden van huizenblokken volgebouwd of ongebruikt, denk maar aan garageboxen of loodsen. Nu krijgen deze vaak een invulling met nieuwe woningen. Dit geeft extra druk: de wijken krijgen meer inwoners en er is minder plaats voor groen of voorzieningen als crèches of dokterspraktijken. Ook plaatsen voor maakeconomie, zoals ateliers en werkruimtes, en opslagplaatsen, komen in de verdrukking.

Wat willen we bereiken met de bouwblokvisie?

In die dichtbevolkte wijken willen we meer groen, publieke ruimte en ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen creëren. Dit noemen we vergroenen en verweven, twee ruimtelijke ambities uit Ruimte voor Gent, de structuurvisie die de ruimtelijke toekomst van Gent uittekent. Ruimte voor Gent formuleert het engagement om de nodige instrumenten op te maken om verweving en vergroening in de kernstad te stimuleren.

De Bouwblokvisie is zo’n instrument. Ze moet een leidraad vormen voor nieuwe projecten in binnengebieden in de dichtbevolkte wijken van de kernstad en de binnenstad. Hoe kunnen we tot een kwaliteitsvolle invulling komen van deze gebieden? Hoe zorgen we voor het behoud en de creatie van groene ruimte, kantoren, maakbedrijven, kleinhandel of sociaal wonen, functies die nu dreigen te verdwijnen? En in welke gevallen kunnen hier wel nog woningen komen?

Hoe creëren we ruimte?

De Bouwblokvisie gaat uit van volgende principes:

  • We creëren ruimte voor groen en voorzieningen en houden rekening met wat de buurt nodig heeft: een park, een kinderopvang, school, ontmoetingsplaats voor de jeugd, kantoren, ateliers, … Enkel als er een park van minstens 1500 m2 bij kan komen, zijn extra woningen mogelijk. Daardoor komen de kwetsbare functies niet onder druk en blijven de woonbuurten leefbaar.
  • We streven ernaar om zoveel mogelijk te ontharden en vergroenen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bij nieuwe projecten inzetten op groendaken, bomen of groene doorsteken en waar mogelijk openbaar groen realiseren.
  • We behouden de waardevolle gebouwen en vullen die in met een nieuwe functie. Denk maar aan een kinderopvang, sportzaal, welzijnsbureau, kantoor, atelier, recreatieruimte, school, …

Afhankelijk van de schaalgrootte van het projectgebied definiëren we de mogelijkheden tot ontwikkeling in die gebieden:

  • klein projectgebied: < 3000 m2
  • middelgroot projectgebied: tussen de 3000 en 8000 m2
  • groot projectgebied: > 8000 m2

Vanaf wanneer geldt de Bouwblokvisie?

De Bouwblokvisie is momenteel nog een ontwerp. Het college van burgemeester en schepenen keurde dit ontwerp goed op 11 maart 2021.

Nu vragen we advies aan verschillende instanties, zoals de Gecoro, de Woonraad en de Minaraad.

We willen de visie samen vormgeven met Gentenaars en professionelen. Daarvoor organiseren we focusgroepen met een aantal bewoners, architecten en ontwikkelaars. Daarna gaan we met deze adviezen aan de slag en maken we een einddocument op.

Documenten

Bouwblokvisie in één oogopslag

Veelgestelde vragen

Algemene vragen over de Bouwblokvisie

Vragen i.v.m. het zelf toepassen van de Bouwblokvisie

Vragen i.v.m. het toepassingsgebied

Vragen over de grootte van projectgebieden

Vragen over de keuzes

Vragen i.v.m. overgangsbepalingen

Andere vragen