Inspelen op de veranderende economie: functies slim verweven

Hoe kunnen we inspelen op de veranderende economie?

Een groeiende woon- en werkstad zorgt voor bijkomende gedifferentieerde en passende werkgelegenheid. Ze blijft de economie doordacht diversifiëren en vernieuwen door voldoende ruimte te creëren voor bestaande bedrijven en voor bedrijven in groeisectoren. De vernieuwing wordt daarbij strategisch verankerd in het weefsel van de stad door ondersteuning van innovatie, focus op (toekomstige) sterktes, een hechte samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemingen en externe gebruikers en de positionering in een internationale context.

Enkele cijfers:

  • Er is in Gent nood aan 30.000 bijkomende arbeidsplaatsen in 2030
  • Er is een gedifferentieerd aanbod nodig van maakindustrie, kantoren, kenniseconomie, creatieve economie en handel
  • Sinds 2014 zijn er jaarlijks 2.500 nieuwe starters
  • Er is nog 168 hectare terrein beschikbaar voor economische invulling: 129 ha in bedrijventerreinen, 30 ha in wetenschaps- en kennisparken en 9 ha in zones voor kantoren (cijfers 2016)

Slim verdichten betekent meer dan extra woningen realiseren. Om in te spelen op de veranderende economie, creëren we ook nabijheid en microcentraliteit: wonen, werken en voorzieningen liggen dicht bij elkaar, er is groen in de buurt en mensen kunnen zich veilig verplaatsen met de fiets en het openbaar vervoer. Dit doen we door functies te verweven. Verweven kan op verschillende niveaus: op het niveau van de wijk, het bouwblok en zelfs het gebouw. We willen vooral meer tewerkstelling en maakbedrijvigheid verweven in woongebieden. Werken dichter bij huis betekent minder verplaatsingen en meer kansen voor winkels en horeca in de buurt. Niet elke vorm van economie is hiervoor geschikt, maar in principe wordt scheiden de uitzondering.

We streven daarbij ook naar stadsgerichte korteketenlandbouw die bijdraagt tot een klimaatneutraal Gent. Door de functies te verweven creëren we landbouwmogelijkheden zonder bijkomende grond in te nemen.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Lees de plooifolder.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

Maak een fiets- of wandeltocht over Ruimte voor Gent.