Kli­maat­ro­buus­te ruimte ontwikkeling: groen en water voorzien

Hoe kunnen we zorgen voor een duurzame en klimaatrobuuste ruimtelijke ontwikkeling?

Een klimaatvriendelijke stad is zo georganiseerd dat mensen zich slechts over korte afstanden dienen te verplaatsen. Door woningen op een duurzame manier te renoveren, is de behoefte aan energie en dus ook de uitstoot van CO2 verminderd. Groen en water zorgen voor verkoeling. Een open structuur vermindert het stedelijk hitte-eilandeffect. Open ruimtes vangen water op bij zware regenval en houden water vast om periodes van droogte te overbruggen.

In een klimaatvriendelijke stad gaan we voor energiereductie. De resterende energiebehoefte vullen we in via hernieuwbare energie. Dat doen we op verschillende niveaus: van micro (woning/bedrijf) over meso (wijk) tot macro (stad).

Enkele cijfers:

  • 50 % van de huizen in Gent zijn ouder dan 55 jaar
  • De CO2-uitstoot moet dalen met 40 % tegen 2030 en met 80 tot 95 % tegen 2050
  • De energieprestatie van waardevolle gebouwen moet verbeteren tot 70 kWh/m² tegen 2050
  • Door het stedelijk hitte-eilandeffect is het 3 tot 8 graden warmer in de stad dan erbuiten

Om te zorgen voor een duurzame en klimaatrobuuste ruimtelijke ontwikkeling willen we op grootstedelijke schaal dat iedereen een natuurgebied heeft op fietsafstand. Dat zijn de 5 groenpolen. Ze zijn allemaal groter dan 100 hectare:

  • Parkbos Zwijnaarde
  • Vinderhoutse Bossen
  • Oud Vliegveld Oostakker
  • Gentbrugse Meersen
  • Bourgoyen-Malem-Blaarmeersen-Sneppemeersen

Acht groenklimaatassen verbinden de open ruimte en vooral de 5 groenpolen met de (binnen)stad voor de zachte weggebruiker. Sommige groenklimaatassen zijn al zeer herkenbaar. Bijvoorbeeld groenklimaatas 5 richting Parkbos. De oude spoorlijn is er omgevormd tot wandel- en fietsas. Fietsbruggen over de E40 en de Ringvaart/R4 zorgen voor een continue verbinding. Ter hoogte van de De Pintelaan moeten we de groenklimaatas nog versterken. Ook groenklimaatas 3 richting Zeeschelde is grotendeels gerealiseerd.

Op wijkniveau zijn er wijkparken. Tegen eind 2018 zullen er in Gent 62 van dergelijke parken zijn. Ze zijn groter dan 1 hectare en bevinden zich op minder dan 400 meter van elke woning.

Kleinere groene publieke ruimtes zorgen dan weer voor leefbare straten en buurten. Dit noemen we woongroen. Die stukjes groen hebben een oppervlakte kleiner dan een hectare en bevinden zich op minder dan 150 meter van elke woning. Een mooi voorbeeld is het Appelbrugparkje aan de Jan Breydelstraat.

Waterlopen brengen groen tot in het centrum en zorgen voor verkoeling, waardoor het hitte-eilandeffect vermindert. We vergroenen de oevers en verbeteren de waterkwaliteit. Waterlopen die overwelfd of gedempt werden, worden in ere hersteld. Zo creëren we een blauw-groen netwerk doorheen de stad.

We maken het water niet alleen zichtbaar maar ook beleefbaar. Ruimte op en aan het water kan – zeker in verstedelijkt gebied – verschillende functies naast elkaar vervullen: vervoer en transport, recreatie, landschap en beleving, natuur en groen, ecologie, wonen, … Door verlaagde kades, paadjes en parkjes creëren we openheid, en die openheid maakt de ruimte aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Lees de plooifolder.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

Maak een fiets- of wandeltocht over Ruimte voor Gent.