De mens centraal stellen - voorzieningen voor jong en oud

Hoe zorgen we voor meer voorzieningen voor jong en oud en goed gespreide groene ruimte

Een leefbare stad is een stad waar iedereen een plek heeft om te wonen en waar iedereen toegang heeft tot een veilige publieke ruimte, openbaar vervoer en voorzieningen als onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie. Het is tegelijk een bereikbare stad met voldoende en gedifferentieerde werkgelegenheid.

Een leefbare stad biedt antwoorden op de klimaatverandering, het toenemende autoverkeer en de druk van de stadsregio door bijvoorbeeld de onderwijsvoorzieningen. Ze heeft een netwerk van ontmoetingsplaatsen die bijdragen tot ruimtelijke en sociale cohesie.

Enkele cijfers:

  • Er zijn meer dan 200 extra plaatsen nodig in de kinderopvang, meer dan 400 extra plaatsen in het basisonderwijs en 3.163 extra plaatsen in het secundair onderwijs tegen 2030
  • Er is ruimte nodig voor sporthallen, watersport, boks, basket, tennis, voetbal, padel en judo
  • Er is meer groen nodig in de buurt en meer bos in de omgeving

Een mensgerichte ruimtelijke planning betekent dat we vertrekken vanuit de leefwereld van de Gentenaars en Gentgebruikers wanneer we de ruimte vormgeven. We maken een stad voor iedereen, mét iedereen. De ruimtelijke beleidsprocessen verlopen in samenspraak met de gebruikers van die ruimte en met experts die ons inzicht geven in maatschappelijke trends. Dit noemen we cocreatie.

Zo stimuleren we ontmoetingen en sociale cohesie. We zetten daarom meer in op het collectieve dan op het individuele: we delen ruimtes om te wonen, te werken en creatief te zijn (cohousing, coworking, cocreatie). De groeiende groep van cohousingprojecten toont dat hier toekomst in zit. Mensen behouden hun privacy, maar delen voorzieningen als fietsenstallingen, wasplaats, … En ook in het vervoer gaan mensen meer en meer delen, denken we maar aan het succes van autodelen.

Tijdelijke invullingen geven plekken dan weer een nieuw leven, tussen hun oude en nieuwe bestemming in. De laatste jaren zien we verschillende initiatieven in de stad:

  • DOK aan de Oude Dokken
  • Leefstraten
  • Pastory in Sint-Amandsberg, …

Dergelijke mensgerichte planning vraagt om specifieke begeleiding. Die aanpak heeft aandacht voor de diversiteit van de samenleving en mogelijke hefboomfuncties en biedt ruimte voor onderhandeling.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Lees de plooifolder.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

Maak een fiets- of wandeltocht over Ruimte voor Gent.