Lees meer over de voorwaarden om te kunnen flyeren in Gent

Flyeren op de openbare weg

Voor het uitdelen van flyers op de openbare weg moet je belasting betalen. Dien het aangifteformulier (schriftelijk of online) ten laatste 5 werkdagen vóór de bedeling in bij de Dienst Belastingen. De minimum belasting bedraagt 38 euro en is verder afhankelijk van de hoeveelheid flyers die je wilt verspreiden.

Meer informatie en het aangifteformulierBelastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

Voor het uitdelen van flyers op het openbaar domein is geen specifieke toelating nodig van de Stad Gent mits voldaan wordt aan 2 voorwaarden:

  • Opruimplicht binnen een straal van 100 meter
  • In de hand geven (dus niet achterlaten op auto's)

Meer uitlegover de voorwaarden van flyeren ( (artikel 1ter van de politieverordening)

Flyeren vanuit een verdeelstand

Indien de verdeling gepaard gaat met een inname van openbaar domein (door het plaatsen van een wagen, een verdeelstand,…), moet je naast bovenstaande aangifte bij de Dienst belastingen ook minstens 3 weken vóór de geplande inname via een formulier een vergunning aanvragen bij de Dienst Administratie Rumodo, afdeling Inname Openbaar Domein. Als deze wordt goedgekeurd, dient het document ook als aangifte voor de Dienst belastingen. Je betaalt dus belasting voor het verspreiden van het drukwerk en voor de inname van openbaar domein, tenzij je een erkende studentenvereniging of jeugdvereniging bent bij de Stad Gent, dan word je vrijgesteld van de belasting voor inname openbare weg. 

Ook hier geldt: opruimplicht binnen een straal van 100 meter en flyers in de hand geven (dus niet achterlaten op auto's).

Meer informatie en het aanvraagformuliervoor een standplaats op het openbaar domein

Flyeren op terrein van NMBS

Flyeren op het terrein NMBS (Maria Hendrikaplein hoort hierbij!) moet worden aangevraagd via Publifer. Het flyeren is betalend en er moet een toelating voor worden gegeven. Per persoon die flyert, betaal je ongeveer 250 euro per dag. 

Uitdelen van stalen

Het uitdelen van stalen  is verboden op het grondgebied van Gent, tenzij dit georganiseerd wordt in het kader van een evenement (dat vergund is door de stad) en mits naleving van de opruimplicht en het in de hand geven. Het is verboden drukwerk, stalen of voorwerpen, andere dan processen-verbaal en preventiedrukwerken van de politie, preventiedrukwerk van stadsdiensten of parkeerretributiebonnen, op geparkeerde/gestalde voertuigen te plaatsen. Het plaatsen van zadelhoezen op een fiets is verboden.

Lees meerover het uitdelen van stalen (artikel 1ter van de politieverordening)