Drank­ver­gun­ning occasionele drank­ge­le­gen­heid

Hier vind je informatie over de aanvraagprocedure van een drankvergunning op evenementen zoals fuiven, buurtfeesten, tentoonstellingen, ...

Inhoudstafel

Voorwaarden

Als je een evenement organiseert dat voldoet aan volgende voorwaarden:

  • het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard,
  • het evenement gaat maximaal tienmaal per jaar door 
  • het evenement duurt niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen;
  • het evenement wordt georganiseerd door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging (bv in de vorm van een vzw).
  • er worden alcoholische dranken geserveerd

dan spreken we van een occasionele drankgelegenheid.

Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd occasionele drankgelegenheden, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Indien je alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dien je in het bezit te zijn van een drankvergunning voor een vaste drankgelegenheid of een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar zoals een marktkraam of een foodtruck).

Je dient altijd je evenement te melden:

Procedure gegiste dranken

Wens je enkel gegiste dranken zoals bier, wijn,… te verkopen of gratis aan te bieden voor gebruik ter plaatse, dan moet je niet beschikken over een drankvergunning.

Je bent vrijgesteld.

Let op: je moet je evenement wél melden 

Procedure gegiste en sterke dranken

Indien je gegiste en sterke dranken zoals cocktails, gin-tonic, ... schenkt dan moet je beschikken over een speciale machtiging van het Gentse college.

Meld je evenement:

Wat na je aanvraag?

Nadat de aanvraag ontvankelijk is verklaard, neemt het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 werkdagen na de kennisgeving van de ontvankelijkheidsverklaring een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van de machtiging in het kader van een occasionele drankgelegenheid.

De Stad Gent behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden van voornoemde termijn af te wijken en bijgevolg een langere termijn voor aflevering van de drankvergunning te voorzien.

Je ontvangt de speciale machtiging via aangetekend schrijven.