Toegankelijkheidsambtenaar - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

De toegankelijkheidsambtenaren:
•    geven advies rond bouwprojecten, publiek domein en evenementen
•    formuleren beleidsvoorstellen om de stedelijke dienstverlening toegankelijker te maken
•    zijn lid van verschillende overlegstructuren
•    coördineren de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid

Locatie