Vergunning dekenijfeest

Dekenijen en feestcomités die een braderie of evenement op de openbare weg willen organiseren, moeten hiervoor een aanvraag indienen.

Waar gaat het over?

In Gent zijn er veel handelsdekenijen. Aan het hoofd van die dekenijen staat een deken en/of dekenin. Meestal is dit een handelaar of uitbater van een handelszaak binnen de dekenij. Alle dekenijen samen vallen onder het bestuur van de Opperdekenij.

De geschiedenis van de dekenijen gaat terug tot het einde van de 13de eeuw toen Gent ingedeeld werd in 7 'parochies' die op hun beurt verdeeld werden in 'wijken' en verder ingedeeld in 'gebuurten'. Dit waren de voorlopers van de dekenijen. 
Vijfhonderd jaar later waren er al meer dan 200 door de overheid erkende afgebakende 'gebuurten'. Zo'n gebuurte werd geleid door een deken. Hij was o.a. verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de veiligheid, de straatverlichting, het onderhoud van de kasseien, de kapelletjes, enz. Naast de deken werkte de dekenin die een sociale rol te vervullen had. 
Jaarlijks werden de rekeningen van de werkingskosten bijgehouden. Was het saldo positief dan mocht men 'vertieren'. Het vertieren omvatte gewoonlijk het organiseren van een feest dat twee tot vier dagen kon duren. Dit was dus eigenlijk een vroege en miniversie van de dekenijfeesten zoals we die nu kennen.

Welke stappen zijn er?

De Dienst Feesten en Ambulante Handel stuurt een aanvraagformulier naar alle dekenijen en feestcomités die het voorbije jaar een activiteit op de openbare weg hebben georganiseerd.

De aanvraag moet in twee delen gebeuren.

  • Aanvraag van de datum in januari. Na goedkeuring van het college krijgen de aanvragers een bevestiging.
  • Het volledige dossier met alle relevante informatie (inplantingsplan, programma, veiligheidsdossier) moet 8 weken voor het evenement ingediend worden bij de Dienst Feesten en Ambulante Handel

Waar?

De dekenijen en feestcomités die lid zijn van het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen (= opperdekenij) sturen hun aanvraag in januari naar het secretariaat van het KVGDG. Het secretariaat verzamelt alle aanvragen en stuurt ze door naar het stadsbestuur. Niet-leden van het KVGDG sturen hun aanvraag naar de Dienst Feesten en Ambulante Handel.