Alles wat je moet weten als uitbater in de Gentse Feesten zone

Uitbater van een winkel of horecazaak in de Gentse Feesten zone? Bereid je goed voor inzake vergunningen, geluid, afval en openingsuren.

Het aftellen is begonnen. De Gentse Feesten, het zinnenprikkelende volksfeest in Gent, vindt dit jaar plaats van vrijdag 14 juli t.e.m. zondag 23 juli 2023

Bereid je goed voor op de Gentse Feesten

Ben je er klaar voor? Vanuit de Stad Gent willen we alle uitbaters in de Gentse Feesten zone graag voorbereiden en ondersteunen in aanloop naar de Feesten.

Ligt je zaak in de Gentse Feesten zone (je kan dit nagaan van pagina 5 tot 7 in de politieverordening Gentse Feesten 2023)? Dan moet je de aangepaste politieverordening van de Gentse Feesten 2023 volgen. Hieronder vind je een overzicht van wat je moet doen om wettelijk in orde te zijn tijdens de Gentse Feesten op vlak van vergunningen, geluid, afval, leveringen, horeca-attesten, openingsuren, enz.  

Organiseer je een feestje, evenement of optreden?

 • Tijdens de Gentse Feesten mogen elektronisch versterkte feestjes, evenementen of optredens enkel binnen plaatsvinden. Op terrassen mag de muziek niet hoorbaar zijn op de openbare weg, dus luide muziek of optredens kunnen er niet.
 • Vraag ten minste 6 weken op voorhand een geluidstoelating aan bij Dienst Milieu en Klimaat. Je krijgt voor maximum 2 avonden per maand een geluidstoelating.
 • Dien ten minste 6 weken op voorhand de melding van je event in bij de politie
 • Opgelet: vanaf 15 juni 2023 zijn er enkele wijzigingen op het vlak van de wetgeving rond drank- en voedselverpakkingen. Meer info vind je op de website van OVAM en ook binnenkort op de website van de Stad Gent.

Respecteer de geluidsnormen

 • Heb je een geluidstoelating? Daarin vind je informatie over geluidsnormen, einduren en de verplichting om de buurtbewoners te verwittigen. Verlies deze 3 zaken niet uit het oog. Zo vermijd je een boete en is de buurt je dankbaar.
 • Heb je geen geluidstoelating? Dan gelden de gewone geluidsnormen: max 85dB LAeq 15 min én niet hoorbaar bij buren of op het openbaar domein. Kreeg je via een melding of omgevingsvergunning normen toegewezen, dan dien je deze te volgen.
 • Op terrassen en in standen en uitstallingen op het openbaar domein is het gebruik van elektronisch versterkte muziekinstallaties en – instrumenten niet toegelaten. Geluidsboxen, al dan niet bediend vanuit de zaak, zijn verboden
 • Dienst Toezicht van de Stad Gent voert hierop controles uit en kan onmiddellijk een proces-verbaal opstellen voor geluidsovertredingen.

Houd het proper

 • Ruim het afval van je terras zelf op en reinig het terras vóór 6u ’s morgens. Veeg het afval niet op straat in de verwachting dat IVAGO het meeneemt. 
 • De afvalophaling vangt elke dag ten vroegste om 06u aan. Vóór 06u mag het afval nog niet aangeboden worden. Afval mag niet op de terrassen staan. Zo vermijd je geurhinder. Bied glas in een met een slot afgesloten container aan. Haal de geleegde containers zo snel mogelijk binnen, zo blijven de voetpaden vrij.
 • Hier vind je nog meer info over afvalvrije feesten

Verkoop van drank

 • Je moet erop toezien dat de drank die jij verkoopt ter plaatse geconsumeerd wordt (binnen of op het terras).
 • Verkoop aan voorbijgangers is verboden (behalve door pleinorganisatoren in hun feestkern).
 • Het is verboden om (alcoholische) drank te verkopen of uit te stallen vanuit een op de openbare weg geplaatste stand of (gelegenheids)uitstalling van je zaak.
 • Glas is niet toegelaten op de pleinen. Let erop dat bezoekers geen glaswerk vanop je terras naar de feestzone meenemen.
 • Horecazaken mogen enkel – al dan niet alcoholhoudende – dranken in glas schenken binnenin de zaak en/of op de bijhorende vergunde terrassen. De verantwoordelijke ter plaatse ziet erop toe dat de glazen niet worden meegenomen buiten de zaak en/of het bijhorend vergund terras. 
 • Het is niet toegelaten drank voor consumptie op terras of buiten in wegwerpbekers te schenken, tenzij je het hele jaar rond in wegwerpbekers verkoopt voor takeaway.

Afwijkingen op het sluitingsuur van drankgelegenheden

 • Van 14 juli t.e.m. 24 juli 2023 mogen drankgelegenheden openblijven na 1u, zonder dat de desbetreffende belasting verschuldigd is. 
 • Drankgelegenheden die open zijn tussen 1u ’s nachts en 8u ’s morgens moeten uiterlijk om 8u ’s morgens gesloten zijn en mogen pas om 10u ’s morgens terug open. Dit met uitzondering van de drankgelegenheden op de Vlasmarkt die op 24 juli onafgebroken open mogen blijven tot 10u ’s morgens voor de traditionele afsluiting van de Gentse Feesten. 
 • De burgemeester kan steeds maatregelen treffen ter vrijwaring van de openbare rust, veiligheid en gezondheid.

Afwijkingen op het sluitingsuur van handelszaken

 • Gedurende alle dagen van de Gentse Feesten mogen kleinhandelszaken in de Gentse Feesten zone openen tussen 05u 's morgens en 00.00 's nachts, met uitzondering van de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.
 • Gedurende alle dagen van de Gentse Feesten mogen nachtwinkels openen tussen 18u 's avonds en 05u 's morgens.
 • Gedurende alle dagen van de Gentse Feesten mogen private bureaus voor telecommunicatie openen tussen 05u 's morgens en 22u 's avonds.
 • De burgemeester kan steeds maatregelen treffen ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid.

Horeca-attesten: vraag ze tijdig aan

 • Elke aanvraag tot het bekomen van een horeca-attest (zowel voor startende horecazaken als pop-upzaken) voor horecazaken kleiner dan 100m² dient uiterlijk op 7 juni 2023 verstuurd te worden aan het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, via de website van de Stad Gent of te worden ingediend tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres.
 • Elke aanvraag tot het bekomen van een horeca-attest (zowel voor startende horecazaken als pop-upzaken) voor horecazaken gelijk aan of groter dan 100m² dient uiterlijk op 24 mei 2023 verstuurd te worden aan het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, via de website van de Stad Gent of te worden ingediend tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres.
 • Laattijdige aanvragen zullen niet meer in aanmerking komen. 
 • Elke aanvraag wordt administratief onderzocht. Na een positieve beoordeling wordt het attest afgeleverd. 

Leveren in de Gentse Feesten zone (autovrij gebied 1) + vergunningen

 • Leveren kan op vrijdag 14 juli 2023 tot 18 uur, van zaterdag 15 juli tot en met maandag 24 juli 2023, elke dag tussen 06u 's morgens en 13u ’s middags (let op: je moet de Gentse Feesten zone verlaten hebben om 13u), op dinsdag 25 juli 2023 vanaf 6u 's morgens tot en met 14u. Nadien gelden de normale venstertijden.
 • Tijdens de Gentse Feesten is het niet altijd mogelijk om de verkeersfilter aan de Ottogracht te vermijden. Van vrijdag 14 juli tot dinsdag 25 juli 2023 kan je daar tussen 6u en 13u doorrijden om je bestemming te bereiken.
 • De leveringstijden in autovrije gebieden 2 tot 5 gelden zoals normaal. Uiteraard heb je een vergunning nodig om deze gebieden in- en uit te rijden.
 • Het Koophandelsplein, de Recollettenbrug en de Jacobijnenstraat zijn enkel toegankelijk als je beschikt over een geldige vergunning voor autovrij gebied 1.
 • Voor de verkeersfilter aan het H. Lippensplein en verkeersfilter aan de Bargiebrug is geen vergunning mogelijk.  
 • Via de Burgstraat kan je autovrij gebied 1 niet binnenrijden. 
 • Je moet altijd rekening houden met de verkeersborden en de rijrichtingen
 • De week voor de Gentse Feesten dien je je steeds te houden aan de kenmerken van je vergunning, zoals bijvoorbeeld de venstertijden. Let op: vrijdag 14 juli 2023 kan je leveren tot 18u.

Feestkernen buiten de Gentse Feesten zone

 • Ligt je zaak in een feestkern buiten de Gentse Feesten zone, nl.  de Kouter, het Woodrow Wilsonplein, het Zuidpark, Willem de Beerpark, Willem de Beersteeg, Coyendanspark, Spaanskasteelplein en Sint-Baafsdorp? Dan gelden ook voor jou enkele regels uit de Politieverordening Gentse Feesten 2023 (zie artikel 16 t.e.m. 27).

Heb je vragen? Meer info nodig?

 • Heb je in aanloop naar de Gentse Feesten nog vragen? Contacteer dan het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) via ondernemen@stad.gent of het telefoonnummer 09 210 10 60.
 • Heb je tijdens de Gentse Feesten vragen over vergunningen, geluid of afval? Neem contact op met Gentinfo, via gentinfo@stad.gent of 09 210 10 10. Gentinfo is elke dag van de Gentse Feesten bereikbaar van 9 tot 17 uur.