Zwijnaarde1

Wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk (in opmaak)

Zoeken naar een samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten met een meerwaarde voor de bewoners

Samen plannen voor een beter Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk

Zwijnaarde - Pleispark - Schilderswijk is een veelzijdig gebied, versnipperd door snel- en andere wegen, maar met een duidelijke eigenheid. Ten zuiden van Gent is het goed leven voor jong en oud. Hier koestert men het dorpsgevoel en het groene karakter. Door nieuwe maatschappelijke uitdagingen en klimaatdoelstellingen is er de laatste jaren ook al wat veranderd in de wijk. Dit merk je aan de aanleg van het Parkbos, de Parkbosbruggen, het Zwijntjesbos, de Nieuwe Melac, de nieuwe kern aan WZC Zonnebloem met park, de tram richting de stad, de opmaak van het RUP Technologiepark, de uitbouw van Eiland Zwijnaarde, verschillende bouwprojecten, …  Zwijnaarde evolueert snel.

Met de wijkstructuurschets willen we meer samenhang brengen tussen bestaande en toekomstige projecten. Bovendien gaan we steeds op zoek naar de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de bewoners en gebruikers van de wijk.

De wijkstructuurschets vormt samen met het wijkmobiliteitsplan het wijkplan voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk.

 

Negen ambities voor een betere wijk

Het ontwerpbureau Maat-ontwerpers en de Universiteit Hasselt gingen samen met de Stad Gent aan de slag met alle ideeën en suggesties uit de wijk. Dat leverde negen ambities op. Toekomstige projecten in de wijk moeten met deze ambities rekening houden, zowel op korte (1-5 jaar), middellange (5-10 jaar) als lange (15-25 jaar) termijn.

tijdslijn

Negen ambities voor een betere wijk

Jouw mening telt!

In een volgende stap bepalen we op welke plekken in de wijk we deze ambities kunnen realiseren. We doen daarover een eerste voorstel. Welke plaatsen vragen om nieuwe voorzieningen, waar kan er meer groen komen, waar zijn veilige fiets- en voetgangersverbindingen nodig, waar is er ruimte voor nieuwe woningen?

Omdat jij als bewoner of dagelijkse gebruiker de wijk het best kent, hebben we hierbij jouw hulp nodig. We komen graag te weten of we op de juiste plekken mikken. Ga je ze gebruiken en waarvoor? Met jouw feedback en input kunnen we de voorstellen verder uitwerken. 

Online wandelingen op www.planjewijk.be

Klik op belangrijke plaatsen in de wijk en luister naar wat de toekomst voor deze plekken kan brengen. Laat ons zeker weten wat je van het ontwerp vindt door je te registreren en een reactie toe te voegen.

Heb je een vraag over de wandelingen of wil je technische hulp? Contacteer ons op info@planjewijk.be

Geef je mening op het participatieplatform

Bekijk de eerste voorstellen voor de wijkstructuurschets en deel je mening tot en met 15 juli 2021 via het online participatieplatform.

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? En hoe zorgen we ervoor dat bestaande en toekomstige projecten op elkaar afgestemd worden? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Bekijk het filmpje

Waarom een wijkstructuurschets voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk?

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een wijkstructuurschets vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van de wijk en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, ... van die wijk.

 

Tijdlijn: stap voor stap naar een betere wijk

tijdslijn

Stap voor stap naar een betere wijk

VERKENNEN

VERDIEPEN

ONTWERPEN

TERUGKOPPELEN

VERWERKEN

INFORMEREN

INSPIREREN

Lees meer over de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk