Concept 2: oost-west­fiets­rou­tes door het centrum van Zwijnaarde – Rij­vis­s­ches­traat

We stellen twee oost-westfietsroutes voor.

Het zijn groene en veilige fietsroutes die fietsers en voetgangers van Pleispark, Rijvissche en de Schilderswijk naar de verschillende publieke voorzieningen in het centrum van Zwijnaarde brengen. Bovendien verbinden ze de  twee groenklimaatassen (Parkbos en Scheldevallei) met elkaar.
We onderzochten ook waar er langs deze as kansen liggen voor bijkomende woningen en voorzieningen.

De oost-westfietsroutes brengen volgende ambities van de wijkstructuurschets in de praktijk:

1. Groene ruimte dicht bij huis

2. Een goede verbinding naar het omliggende landschap

4. Voorzieningen op wandel- en fietsafstand

5. Een wijk om levenslang te blijven wonen

8. Bijkomende voorzieningen en woningen op stedelijke knooppunten

Volgende acties uit het Wijkmobiliteitsplan dragen bij tot de realisatie van de oost-westfietsroutes:

  • De mogelijke rijroutes in het centrum van Zwijnaarde en de Rijvisschestraat veranderen. Hierdoor kan je veiliger en rustiger te voet of met de fiets door de Hutsepotstraat, de Dorpsstraat en andere straten in het centrum naar school, de winkel of een terrasje.
  • De Vlaamse Landmaatschappij zal een nieuw voet- en fietspad tussen de N60 en het Modderenmanpad aanleggen. Via deze nieuwe route kan je veilig van de fietssnelweg naar Don Boscocollege Zwijnaarde en Technologiepark Ardoyen rijden of stappen.