Concept 5: Groenklimaatas Parkbos

We willen de fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding verder uitbouwen tot een groenklimaatas door het Parkbos.

Die is ook gekoppeld aan een aantal trage wegen van waaruit je het landschap kan verkennen. Daar kunnen kleinschalige publieke rustpunten komen. We streven ernaar om het publiek domein hier maximaal te vergroenen met ruimte voor waterinfiltratie.

We onderzochten waar in de omgeving van deze Groenklimaatas Parkbos kansen liggen om via compacte woningen de omgeving te vergroenen.

Samen met de Groene Ring en de oost-westfietsroutes vormt de Groenklimaatas Parkbos een interessant fietsnetwerk.

De Groenklimaatas Parkbos brengt volgende ambities van de wijkstructuurschets in de praktijk:

1. Groene ruimte dicht bij huis

2. Een goede verbinding naar het omliggende landschap

4. Voorzieningen op wandel- en fietsafstand

5. Een wijk om levenslang te blijven wonen

9. Een wijk die voordeel haalt uit de talrijke extra gebruikers, zoals werknemers, leerlingen, studenten en recreanten.

Volgende acties uit het Wijkmobiliteitsplan dragen bij tot de realisatie van de Groenklimaatas Parkbos:

  • In het Parkbos komen er extra kansen voor aangename wandelroutes. Ook de Rijvisschestraat wordt rustiger. We bekijken ook of we de verkeerssnelheid in de Heistraat en de Putstraat kunnen verlagen.
  • De kruisingen van de fietssnelweg met de Rijvisschestraat en met Maaltemeers wordt rustiger.