Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

#ALSGETMIJVRAAGT
Zwijnaarde

Zwijnaarde – Schilderswijk – Pleispark

SAMEN PLANNEN VOOR EEN BETERE WIJK

De Stad Gent wil dat het goed leven is in je wijk: aangename straten, gezonde lucht, veilig verkeer, voldoende ruimte voor jong en oud. Daarom maken, we samen met bewoners, lokale handels en horecazaken, scholen, bedrijven … werk van een wijkplan. Dat wijkplan bestaat uit een wijkmobiliteitsplan en een wijkstructuurschets. Het wijkmobiliteitsplan pakt op korte termijn de verkeerscirculatie in je wijk aan, terwijl de wijkstructuurschets een leidraad vormt om advies te geven bij nieuwe projecten op langere termijn.

 • WAAR WE NU ZIJN

  Experten gingen aan de slag met de feedback uit de wijk. Dit is het wijkmobiliteitsplan-voorstel dat ze uitwerkten om de circulatie in de wijk te verbeteren, dat zal worden uitgevoerd in 2023. Je leest er ook meer over in het persbericht. Het voorstel word in februari ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan updaten we deze pagina met de inhoudelijke keuzes. Op langere termijn wordt het wijkmobiliteitsplan aangevuld in functie van nieuwe weginfrastructuur die gepland is in de wijk. Die "eindpuzzel" vind je hier.

WAT VOORAF GING

Ontdek de ambities en mobiliteitspuzzel

Via infoborden, wandelingen, digitale infosessies en Gentinfo hebben we al heel wat informatie verzameld. Tegelijk maakten we een inventaris van de bestaande vervoersnetwerken en lopende projecten en studies. In de brochure die je als wijkbewoner ontving begin april, kreeg je een beeld van de doelstellingen en de ambities die we voorstellen om de belangrijkste knelpunten aan te pakken, zoals sluipverkeer. We stellen graag een aantal ideeën voor. Deze ideeën maken deel uit van een puzzel waarin we nog veel andere puzzelstukken moeten inpassen, want het gaat om meer dan circulatie alleen. We willen ook uitzoeken hoe het beter kan voor voetgangers, fietsers, parkeermogelijkheden, bedrijven …

Leggen we samen de puzzel?

We weten graag wat jij van onze ideeën vindt en dat kan op verschillende manieren:

 • Zeg online je gedacht

  Bekijk de mobiliteitspuzzelstukken en de eerste voorstellen voor de wijkstructuurschets en deel je mening tot en met 15 juli 2021 via het online participatieplatform. Op het platform kan je ook een foto/scan van je eigen ideale circulatiepuzzel opladen. Liever op papier? Steek je puzzel in de brievenbus bij het Lokaal Dienstencentrum De Mantel of bij Dagactiviteitencentrum De Moester, Putstraat 16.

  Ga naar het participatieplatform

   

 • Kom naar de Wijkmarkt

  Kom naar de wijkmarkt op maandag 28 juni 2021 of neem deel aan de online wijkmarkt op 29 juni. Op basis van een maquette focussen we op verschillende gebieden in de wijk en luisteren naar jouw argumenten. Wat vind je goed aan de wijkstructuurschets? Wat kan beter? Hebben we iets over het hoofd gezien? Op basis van wat je ons vertelt, zullen we het ontwerp aanpassen om tot een definitief wijkplan te komen.

  Schrijf je in

 • Wandel mee

  Doe mee aan een van de toekomstwandelingen. Je kunt de wandeling ook digitaal maken op Plan je Wijk. Tijdens de wandelingen tonen we het eerste ontwerp van de wijkstructuurschets en bekijken we of het ontwerp aansluit bij de wijk zoals jij die kent. We maken een wandeling ten oosten en een wandeling ten westen van de N60 op zondag 20 juni en zondag 27 juni 2021, telkens om 10.30 uur.

  Schrijf je in of bel naar 09 210 10 10

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | December 2019 - december 2020

  Verkenning van de situatie en bevraging van bewoners,bedrijven, handelaars, ...

 • 2 | December 2020 - mei 2021

  Terugkoppelen van de signalen en doelstellingen formuleren.

 • 3 | 1 juni - 15 juli 2021

  De Stad Gent gaat aan de slag met de suggesties, werkt mogelijke oplossingen uit en bespreekt ze met de buurt tijdens de wijkmarkt.

 • 4 | 16 juli 2021 - 28 feb 2022

  Verwerking van de input van de buurt en uitwerken van het definitieve wijkplan.

 • 5 | Maart - april 2022

  De buurt informeren over het definitieve wijkplan. De aanbevelingen van de wijkstructuurschets kunnen nu toegepast worden bij nieuwe ontwikkelingen.

 • 6 | Mei 2022 – september 2023

  Voorbereiding en uitvoering van het wijkmobiliteitsplan.

 • 7 | Oktober 2023 – juni 2024

  Evaluatie van het wijkmobiliteitsplan: maken de aanpassingen de buurt beter?

Meer weten over het wijkplan Zwijnaarde?

 • TEL MEE

  Hoeveel voetgangers, fietsers bussen, auto’s, bestel- en vrachtwagens passeren er door je straat? Maak een uurtje vrij en doe mee aan de eerste van onze telcampagne die dit najaar plaats zal vinden!
  Tellen kan ook van achter het raam van thuis uit, je hoeft er dus niet speciaal voor buiten te komen. Schrijf je in voor 15 juli 2021 en nodig je vrienden, familieleden en kennissen in je wijk uit om mee te doen.

  Ja, ik schrijf me in en tel mee

 • MEET MEE

  Als het verkeer in de wijk verandert, heeft dat invloed op de luchtkwaliteit. Als Stad willen we dat effect op de luchtkwaliteit meten in bepaalde straten waar de circulatie verandert. En dat willen we graag samen met jullie, bewoners van de wijk, doen. Zodra het wijkmobiliteitsplan definitief gekozen is, kiezen we enkele voorgevels om een meettoestel te hangen. Heb je een regenpijp aan je voorgevel? Schrijf je in voor 15 juli 2021 en doe mee!

  Ja, ik stel me kandidaat om te meten

 • TEL MEE

  Hoeveel voetgangers, fietsers bussen, auto’s, bestel- en vrachtwagens passeren er door je straat? Maak een uurtje vrij en doe mee aan de eerste van onze telcampagne die dit najaar plaats zal vinden!
  Tellen kan ook van achter het raam van thuis uit, je hoeft er dus niet speciaal voor buiten te komen. Schrijf je in voor 15 juli 2021 en nodig je vrienden, familieleden en kennissen in je wijk uit om mee te doen.

  Ja, ik schrijf me in en tel mee

 • MEET MEE

  Als het verkeer in de wijk verandert, heeft dat invloed op de luchtkwaliteit. Als Stad willen we dat effect op de luchtkwaliteit meten in bepaalde straten waar de circulatie verandert. En dat willen we graag samen met jullie, bewoners van de wijk, doen. Zodra het wijkmobiliteitsplan definitief gekozen is, kiezen we enkele voorgevels om een meettoestel te hangen. Heb je een regenpijp aan je voorgevel? Schrijf je in voor 15 juli 2021 en doe mee!

  Ja, ik stel me kandidaat om te meten

JOUW WIJK AAN HET WOORD

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  ... brengen ook kinderen en jongeren schitterende ideeën aan!

  Steven, leerkracht

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … kan er echt iets veranderen als we
  met realistische voorstellen komen.

  Lieven, Overlegplatform

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … hebben kinderen ook iets te zeggen over de wijk.

  Tristan

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten we samen bouwen aan de weg
  naar een leefbaar Zwijnaarde.

  Ann, wijkwegwijzer

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … is samenwerken de beste manier om onze wijk beter te maken!

  Tinneke & Fadia

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten alle handelaars
  er nu voor gaan!

  Kathleen