Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

#ALSGETMIJVRAAGT
Zwijnaarde

Zwijnaarde – Schilderswijk – Pleispark

Zwijnaarde - Schilderswijk - Pleispark is een veelzijdig gebied, versnipperd door snel- en andere wegen, maar met een duidelijke eigenheid. Hier leeft het dorpsgevoel en het groene karakter. Van de Nieuwe Melac, het Parkbos en de krulbolchalet tot het Technologiepark en de tramhalte richting stad: ten zuiden van Gent is het goed leven voor jong en oud. Met het wijkplan willen we je wijk nog beter maken. Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

 • WIJKMOBILITEITSPLAN GOEDGEKEURD

  Experten gingen aan de slag met de feedback uit de wijk. Op basis van die feedback en hun eigen inzichten kwam dit wijkmobiliteitsplan tot stand. Er is ook al een voorstel voor wijzigingen op lange termijn, de zogenaamde eindpuzzel. Het wijkmobiliteitsplan werd op 21 februari 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd. Bewoners uit de wijk krijgen een uitgebreide brochure met daarin alle beslissingen helder uitgelegd in de bus.

BELANGRIJKSTE PRINCIPES

De Hutsepotstraat en de Dorpsstraat worden veiliger voor fietsers en voetgangers. In de straten dichter bij de Scheldevallei en het Zwijntjesbos kan je aangenamer wandelen. Er rijden minder auto's in die straten. Verkeer dat niet in de buurt moet zijn, rijdt om.

Minder doorgaand autoverkeer langs de fietsroute van de Pieter Pauwel Rubenslaan naar de N60. De fietssnelweg tussen de Klossestraat en de Parkbosbruggen wordt veiliger omdat fietsers minder auto’s moeten kruisen in de Rijvisschestraat en de Maaltemeers.

Ten noorden van de as Tramstraat - Adolphe della Faillelaan houden we het sluipverkeer naar de Heerweg-Noord en de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III uit de straten in Schaarken. Er komen er twee delen met tegengesteld eenrichtingsverkeer in de Isabella Van Oostenrijkstraat en een verkeersfilter in de Hofakkerstraat. Binnen enkele jaren komt er een rechtstreekse verbinding tussen de R4 en de bedrijventerreinen.

Waarom deze keuzes?

Jullie gaven aan dat er op verschillende plekken in de wijk dingen nog niet helemaal vlot lopen. Je vindt hieronder de samenvatting.

Bekijk de motivatienota

JOUW WIJK AAN HET WOORD

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  ... brengen ook kinderen en jongeren schitterende ideeën aan!

  Steven, leerkracht

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … kan er echt iets veranderen als we
  met realistische voorstellen komen.

  Lieven, Overlegplatform

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … hebben kinderen ook iets te zeggen over de wijk.

  Tristan

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten we samen bouwen aan de weg
  naar een leefbaar Zwijnaarde.

  Ann, wijkwegwijzer

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … is samenwerken de beste manier om onze wijk beter te maken!

  Tinneke & Fadia

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten alle handelaars
  er nu voor gaan!

  Kathleen

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | EIND 2019 - EIND 2020

  Verkenning van de situatie en bevraging van bewoners,bedrijven, handelaars, ...

 • 2 | EIND 2020 - VOORJAAR 2021

  Terugkoppelen van de signalen en doelstellingen formuleren.

 • 3 | ZOMER 2021

  De Stad Gent gaat aan de slag met de suggesties, werkt mogelijke oplossingen uit en bespreekt ze met de buurt tijdens de wijkmarkt.

 • 4 | ZOMER 2021 - FEBRUARI 2022

  Verwerking van de input van de buurt en uitwerken van het definitieve wijkplan. Goedkeuring door de gemeenteraad van het definitieve wijkplan.

 • 5 | MAART - APRIL 2022

  De buurt informeren over het definitieve wijkplan. De aanbevelingen van de wijkstructuurschets kunnen nu toegepast worden bij nieuwe ontwikkelingen.

 • 6 | >> MEI 2022 – NAJAAR 2023 <<

  Voorbereiding en uitvoering van het wijkmobiliteitsplan.

 • 7 | NAJAAR 2023 – ZOMER 2024

  Evaluatie van het wijkmobiliteitsplan: maken de aanpassingen de buurt beter?