Par­ti­ci­pa­tie­tra­ject wijk­mo­bi­li­teits­plan Zwijnaarde

Voor het wijkmobiliteitsplan van Zwijnaarde kon de Stad rekenen op de inzichten van bewoners, ondernemers, scholen en meer!

2022 | RESULTATEN "TEL HET VERKEER IN JE STRAAT"

Dankzij de inwoners van Zwijnaarde beschikt de Stad over nieuwe cijfers over het verkeer in de straten van de wijk. Met telcampagnes wil de Stad Gent de bestaande verkeersdata verrijken, in het bijzonder in de woonstraten. Met die data kan het stadsbestuur actie ondernemen om het (te) drukke verkeer in de straten aan te pakken.

De onderstaande kaart geeft de resultaten van de telcampagne uit 2021 weer. Door in de legende intensiteiten voetgangers, fietsers en voertuigen aan te klikken, kan je nagaan hoeveel er van elk type verkeersdeelnemers werd geteld. Als je op de lijn in een straat klikt, zie je ook de getelde aantallen.

Opgelet:

  • In straten waar meerdere buren geteld hebben, is steeds de gemiddelde waarde van deze tellingen weergegeven
  • Tellingen die niet volledig waren, zijn niet in de kaart opgenomen (bv. geen volledig uur geteld…)

2021 | JOUW GEDACHT OVER DE OPLOSSINGEN

In de zomer van 2021 kon iedereen zijn gedacht zeggen over de scenario’s. Bedankt voor jullie talrijke deelname! Bekijk alle online reacties.

2021 | KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN

Uit alle feedback die de Stad ontving, kwamen een aantal knelpunten naar voren waar iets aan de mobiliteitssituatie moet veranderen. Voor elk knelpunt werd een concrete doelstelling vastgelegd. Voor die doelstelling werden een aantal oplossingen voorgesteld. Daarop kon de wijk opnieuw feedback geven.

Bekijk het rapport met de knelpunten

2019-2020 | RESULTATEN EERSTE PARTICIPATIEFASE

Tijdens de eerste participatiefase in december 2019 verzamelde het Mobiliteitsbedrijf al heel wat data en signalen van bewoners, ondernemers, scholen,... Vanuit deze data en signalen werden uiteindelijk de voornaamste knelpunten en de wijkspecifieke doelstellingen bepaald.