Wijkmobiliteitsplannen

SAMEN PLANNEN VOOR EEN BETERE WIJK

De Stad Gent wil dat het goed leven is in de wijken rond de binnenstad: aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud. Daarom maken we samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven nieuwe plannen voor jouw wijk. Zo bepalen we samen hoe het beter, veiliger en gezelliger kan voor iedereen.

HOE PAKKEN WE HET AAN

 • 1 | Verkennen

  We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Geef jouw mening op de wijk(mobiliteits)markt!

 • 2 | Scenario’s uitwerken

  We gaan aan de slag met alle suggesties en werken verschillende scenario’s uit.

 • 3 | Scenario kiezen

  Op de tweede wijk(mobiliteits)markt leggen we de scenario’s aan jullie voor en gaan we in gesprek. Vertel ons op deze digitale markt wat je toejuicht en waarover je twijfelt.

 • 4 | Informeren

  Zodra de Stad het definitieve wijkmobiliteitsplan of de wijkstructuurschets bepaald heeft, geven we tekst en uitleg.

 • 5 | Uitvoeren

  We voeren het wijkmobiliteitsplan uit zoals afgesproken. De wijkstructuurschets vormt de basis om andere toekomstige projecten in de buurt aan af te toetsen.

 • 6 | Evalueren

  Evalueer mee of de aanpassingen jouw buurt beter maken.