Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

#ALSGETMIJVRAAGT
Zwijnaarde

Zwijnaarde – Schilderswijk – Pleispark

SAMEN PLANNEN VOOR EEN BETERE WIJK

De Stad Gent wil dat het goed leven is in de wijken rond de binnenstad: aangename straten, veilig verkeer, voldoende ruimte voor jong en oud. Daarom maken we samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven werk van een wijkplan. Zo’n wijkplan bepaalt wat de prioriteiten en de uitdagingen zijn op het vlak van mobiliteit, wonen en werken, zorg en ontspanning.

We nemen nu de draad nu weer op. We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen zijn ideeën kan delen. Zonder wijkmarkt, maar met een hele reeks andere mogelijkheden om je ‘gedacht te zeggen’.

HET WIJKPLAN BESTAAT UIT 2 DELEN:

 • Het wijkmobiliteitsplan bepaalt hoe iedereen zich veilig kan verplaatsen.

  In welke straten van Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk gaat het goed en waar kan het beter? Hoe maken we schoolroutes veiliger voor fietsers en wandelaars? Hoe leiden we het openbaar vervoer en het vrachtverkeer in goede banen? We houden rekening met de mening van al wie er woont en werkt. Ook de plannen die nu al op punt staan, komen mee in het wijkplan. We luisteren ook naar de brandweer en Ivago.

 • De wijkstructuurschets brengt jouw ideale wijk in kaart.

  Hoe willen we in de toekomst wonen, werken en winkelen? Welke sportieve en sociale voorzieningen moeten er zijn? Hoe zorgen we voor aangename straten, speel- en ontmoetingsplekken en voldoende groen? We brengen de uitdagingen voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk in kaart en bundelen de ideeën en wensen van alle betrokkenen in een wijkstructuurschets. 

  Zo weten we met z’n allen waar we naartoe willen en kunnen we de wijk in de toekomst beter invullen.

 • HIER STAAN DE IDEEËNBORDEN:

  1. BIBLIOTHEEK HEKERS
  2. DORPSPLEIN - KIOSK
  3. LOKAAL DIENSTENCENTRUM - HUTSEPOTSTRAAT
  4. PIETER PAUWEL RUBENSLAAN
   
  5. LANGS DE FIETSSNELWEG - AAN DE RIJVISSCHESTRAAT
  *Haal een extra sticker in de bib of het dienstencentrum

 • ZEG JOUW GEDACHT
  EN PLAN MEE

  Hoe kunnen we jouw wijk nog beter maken, met meer leefkwaliteit?
  Veiliger, gezonder, gezelliger en vlot bereikbaar voor iedereen?

  Deel jouw mening hier

  of bekijk de ideeën van je buren.

  IDEEËNBUSSEN

  Schrijf je idee op, voeg eventueel een foto of schets toe en stop het in de bus:
  3. DE MANTEL - HUTSEPOTSTRAAT 29a
  6. DE MOESTER - PUTSTRAAT 16

OP DEZE PLEKKEN IN DE WIJK
VIND JE DE IDEEËNBORDEN:

1. BIBLIOTHEEK HEKERS
2. DORPSPLEIN - KIOSK
3. LOKAAL DIENSTENCENTRUM - HUTSEPOTSTRAAT
4. DAVID TENIERSLAAN
5. LANGS DE FIETSSNELWEG - AAN DE RIJVISSCHESTRAAT

ZEG JOUW GEDACHT
EN PLAN MEE

Hoe kunnen we jouw wijk nog beter maken, met meer leefkwaliteit?
Veiliger, gezonder, gezelliger en vlot bereikbaar voor iedereen?

Deel jouw mening hier

of bekijk de ideeën van je buren.

IDEEËNBUSSEN

Schrijf je idee op, voeg eventueel een foto of schets toe en stop het in de bus:
3. DE MANTEL - HUTSEPOTSTRAAT 29a
6. DE MOESTER - PUTSTRAAT 16

 • Veel vragen, veel ideeën

  Om goede plannen te kunnen maken op maat van jou en je wijk, hebben we veel informatie nodig. Beantwoord onze onderzoeksvragen en help ons om verder aan de slag te gaan. We geven ook ideeën mee ter inspiratie.

  Infomarkt in openlucht

  Aan het Lokaal Dienstencentrum De Mantel (Hutsepotstraat 29a - bol drie op de kaart) hangen er kaarten, zodat je kan zien wat er al is, wat gepland is en wat ontbreekt. Je kunt de kaarten ook online bekijken.

 • Online gesprekken

  Eind juni hadden er online gesprekken plaats met inwoners, zowel voor het wijkmobiliteitsplan als de wijkstructuurschets. 

  De verslagen van die gesprekken komen binnenkort ook op het participatieplatform.

 • Wandelzak en wandeltool

  Ga op wandel in je eigen wijk! We voorzien voor jou een wandelzak met een kaart en materiaal om je route uit te tekenen en onderweg de ideeën en knelpunten aan te duiden. Haal je zak vanaf 1 juli in de Moester (Putstraat 16, elke werkdag tussen 9 en 17 uur) of in het Lokaal Dienstencentrum De Mantel (Hutsepotstraat 29a. Zak reserveren? Bel naar 09 266 98 55). Na de wandeling stop je de kaart en je notities in de bus van een van beide locaties. 

  Liever online? Gebruik de wandeltool op www.planjewijk.be.

   

   

Deel jouw suggesties online

of bekijk de ideeën van je buren.

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | VOORJAAR 2020

  We verzamelen alle ideeën en signalen uit Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk.

 • 2 | NAJAAR 2020

  De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit voor het wijkmobiliteitsplan en de wijkstructuurschets.

 • 3 | MAART 2021

  De Stad Gent legt jou de scenario’s voor tijdens een nieuwe Wijkmarkt. We gaan zeker zorgen dat je ze kan zien, dat je erover kan praten met buren of stadsdiensten en dat je kan aangeven wat je goed en minder goed vindt.

 • 4 | NAJAAR 2021

  Zodra de Stad het definitieve Wijkplan bepaald heeft, geven we tekst en uitleg.

 • 5 | NAJAAR 2022

  De Stad voert het Wijkmobiliteitsplan uit zoals afgesproken.

 • 6 | ZES MAANDEN NA DE UITVOERING

  Evalueer mee of de aanpassingen Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk beter maken.

 • 7 | VANAF GOEDKEURING WIJKSTRUCTUURSCHETS

  Toekomstige projecten in de buurt worden afgetoetst aan de wijkstructuurschets.

JOUW WIJK AAN HET WOORD

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  ... brengen ook kinderen en jongeren schitterende ideeën aan!

  Steven, leerkracht

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … kan er echt iets veranderen als we
  met realistische voorstellen komen.

  Lieven, Overlegplatform

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … hebben kinderen ook iets te zeggen over de wijk.

  Tristan

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten we samen bouwen aan de weg
  naar een leefbaar Zwijnaarde.

  Ann, wijkwegwijzer

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … is samenwerken de beste manier om onze wijk beter te maken!

  Tinneke & Fadia

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten alle handelaars
  er nu voor gaan!

  Kathleen