Gentinfo - Contact met Stad Gent

Heb je vragen, suggesties, meldingen of klachten ... over de Stad Gent of OCMW Gent? Neem contact op met Gentinfo.

Je centraal aanspreekpunt

Je kunt terecht bij Gentinfo voor:

  • Wegwijsvragen: je weet niet bij welke dienst je terechtkunt met je vraag, of hoe een procedure verloopt ? Gentinfo helpt je graag verder.
  • Suggesties: een suggestie om je buurt aangenamer of veiliger te maken? Gentinfo bezorgt je suggestie aan de juiste stadsdienst.
  • Meldingen: wil je een achtergelaten fiets melden? Of een verzakking van het trottoir in je straat? Gentinfo noteert de gegevens en zorgt ervoor dat je melding bij de juiste dienst terechtkomt.
  • Klachten: heb je een klacht over de werking of dienstverlening van een stadsdienst of OCMW? Gentinfo registreert je klacht en bezorgt ze aan de juiste dienst met het verzoek je klacht te onderzoeken en je een antwoord te bezorgen. Heb je je klacht al kenbaar gemaakt bij een dienst en geraak je er niet uit met de stadsdiensten, het OCMW, Ivago of sogent, dan kun je bij de Ombudsvrouw terecht.
  • Bibliotheek: het verlengen en reserveren van geleend materiaal van de stedelijke bibliotheek (enkel telefonisch).
  • Kinderopvang: het aanvragen van een plaats in de kinderopvanginitiatieven van de Stad Gent (enkel telefonisch).

Hoe bereiken?

Je kunt Gentinfo contacteren van maandag tot en met vrijdag, van 9 uur tot 17 uur:

Of je kunt langsgaan bij Gentinfo in het Stadskantoor.

Omdat persoonlijk contact belangrijk is

Met je vragen of opmerkingen over de dienstverlening van de stads- en ocmw-diensten kun je ook terecht aan de balie van Gentinfo. Deze balies van Gentinfo zijn een gemeenschappelijke realisatie van Stad en OCMW Gent.