Wijkplan Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

#ALSGETMIJVRAAGT
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

SAMEN PLANNEN VOOR EEN BETERE WIJK

Sint-Denijs-Westrem - Afsnee vormt een buitenbeentje in de zuidelijke rand van Gent. De gemeente wordt versnipperd door verkeersassen en verdeeld door de spoorweg, de E40, de Kortrijksesteenweg, de Beukenlaan en The Loop. De E40 splitst ook het meer landelijke en pittoreske Afsnee in twee. Deze harde fysieke opdeling en het vele sluipverkeer levert een gevoel van onbehagen op in bepaalde buurten. Toch zorgen de lokale voorzieningen, het verenigingsleven en het vele groen ervoor dat mensen hier graag wonen.

 • INVENTARISATIEBUNDEL: ALLE SIGNALEN VERZAMELD

  Met het wijkmobiliteitsplan willen we je wijk nog beter maken: makkelijker bereikbaar voor iedereen, gezonder en veiliger. Daarom bevroeg het Mobiliteitsbedrijf jouw wijk in 2021 en 2022. Daarvan werd een samenvatting gemaakt, de zogenaamde inventarisatiebundel.

 • EN NU?

  De eerste participatiefase leverde ontzettend veel nuttige informatie op. Zoals je al kon lezen werd deze informatie samengevat in de inventarisatiebundel. Binnenkort krijg je opnieuw een uitnodiging voor een wijkmarkt, waarop je het met de mobiliteitsexperten kan hebben over de voorgestelde oplossingen

JOUW WIJK AAN HET WOORD

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  … is veiligheid voor alle leerlingen, ouders en fietsers het belangrijkste.

  Wim Depoorter, directeur van vrije basisschool Sint-Paulus

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  … moet er werk gemaakt worden van stalling voor fietsen en een veilige Sint-Dionysiustraat.

  Anissa Bougrea, inwoner Sint-Denijs

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  … werken we aan een dorp waar onze kinderen veilig kunnen fietsen.
  Andres, voorzitter ouderraad en zijn dochter Helena

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  …droom ik van een levendig dorp waar het fijn is om te wonen en te leven.

  Wim, deken van Sint-Denijs-Westrem

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  …wil ik graag aangenamer en mooier fietsen naar Sint-Denijs via de Beukenlaan.
  Nathalie, medewerker Lokaal Dienstencentrum De Mantel

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | BEGIN 2022

  Signalen verzamelen in de wijk

  We verzamelen alle ideeën uit jouw wijk. Kom naar de wijkmarkt en geef jouw mening!

 •  2 | VOORJAAR 2022

  Verwerken van feedback

  De Stad Gent koppelt de signalen terug en formuleert doelstellingen voor de wijk.

 • 3 | >> ZOMER & NAJAAR 2022 <<

  De Stad Gent werkt aan de opmaak van het wijkplan en gaat aan de slag met de ideeën van de wijkmarkt, en data uit onderzoek. Dit zijn de eerste ontwerpen voor het wijkmobiliteitsplan en de wijkstructuurschets.

 • 4 | VOORJAAR 2023

  Die eerste ontwerpen bespreekt de Stad Gent met jou op de tweede wijkmarktWat vind je goed? Wat vind je niet goed? Kom erover praten met je buren en de stadsdiensten.

 • 5 | VOORJAAR 2024

  De Stad heeft het definitieve wijkplan klaar. We geven tekst en uitleg bij maatregelen uit het wijkmobiliteitsplan die in de wijk genomen worden. Tergelijk wordt ook de wijkstructuurschets goedgekeurd. Is er in de toekomst nog een nieuw project voor de wijk? Dan kunnen we nagaan of dit past binnen de visie van de wijkstructuurschets.

 • 6 | VOORJAAR 2025

  Voorbereiding en uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. De Stad voert het wijkmobiliteitsplan uit zoals afgesproken.

 • 7 | ZES MAANDEN NA DE UITVOERING

  Zes maanden nadat de werken klaar zijn, evalueren we alles. Zijn Sint-Denijs-Westrem en Afsnee veiliger na de aanpassingen? We vragen ook opnieuw jullie mening.