Wijk­struc­tuur­schets Sint-Denijs-Westrem – Afsnee (in opmaak)

Samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten met een meerwaarde voor de bewoners

header Afsnee - Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem – Afsnee

Een wijkstructuurschets voor en door de bewoners

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee zijn deelgemeenten met een dorpsgevoel in de zuidelijke rand van Gent. Mensen wonen er graag, want zowel Sint-Denijs-Westrem als Afsnee zijn groene plekken met veel actieve verenigingen en lokale diensten.

Maar er rijdt ook steeds meer verkeer. Belangrijke grote wegen, zoals de spoorweg, de E40, de Kortrijksesteenweg, de Beukenlaan en The Loop versnipperen de buurt. De E40 splitst ook het landelijke en pittoreske Afsnee in twee.

We willen de bestaande kwaliteiten van de wijk versterken en tegelijk een antwoord bieden op toekomstige uitdagingen op het vlak van wonen, verkeer, voorzieningen, … Met de wijkstructuurschets willen we meer samenhang brengen tussen bestaande en toekomstige projecten. Bovendien gaan we steeds op zoek naar de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de bewoners en gebruikers van de wijk.

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? En hoe zorgen we ervoor dat bestaande en toekomstige projecten op elkaar afgestemd worden? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Waarom een wijkstructuurschets voor Sint-Denijs-Westrem – Afsnee?

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een wijkstructuurschets vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van de wijk en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, … van die wijk.

Zes ambities voor een betere wijk

Het ontwerpbureau ging samen met de Stad Gent aan de slag met alle ideeën en suggesties uit de wijk. Ze onderzochten hoe de wijk een aangename plaats kan blijven om te wonen, te werken, naar school te gaan en te ontspannen. Dat leverde zes ambities op. De ambities zetten een richting uit waarin we de toekomst voor de wijk zien evolueren. Ze vormen een toetssteen voor de wijkstructuurschets en de opmaak ervan in de volgende fase.

Tijdlijn stap voor stap naar een betere wijk

tijdslijn

Stap voor stap naar een betere wijk

VERKENNEN

WIJKMARKT

ONTWERPEN

EERSTE TOEKOMSTDIALOOG

TWEEDE TOEKOMSTDIALOOG - TERUGKOPPELEN

Lees meer over de wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem - Afsnee