Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

Wijkmobiliteitsplan
Zwijnaarde

Zwijnaarde – Schilderswijk – Pleispark

Invoering wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde

Na overleg met de betrokken wijk ligt een licht gewijzigd plan opnieuw klaar voor uitvoering. Op maandag 25 maart 2024 werd het plan zoals op de kaart weergegeven ingevoerd.

Bekijk het definitieve plan voor Zwijnaarde

Download het wijkmobiliteitsplan PDF (1.1 MB)

Wat verandert er?

  • De snelheid wordt verlaagd naar 30km/u in de Heistraat, Putstraat, Rijvisschestraat, Hutsepotstraat en Heerweg-Zuid. De snelheid in de Tramstraat wordt verlaagd naar 50km/u.
  • In de Heistraat testen we een wandelstrook en in de Putstraat worden rijbaankussens voorzien. In de Krekelstraat voeren we in afwachting van de geplande heraanleg zone 30 in en remmen we de snelheid met wegversmallingen.
  • De Hutsepotstraat wordt ingericht als fietsstraat tussen de Eedstraat en de Heerweg-Noord, en voorzien van fietspaden tussen de N60 en de Eedstraat.
  • In de Hutsepotstraat, de Hofakkerstraat en de Joachim Schayckstraat komt er een verkeersfilter voor gemotoriseerd verkeer.
  • In de Maaltemeers, Campusstraat, Isabella Van Oostenrijkstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.
  • In de Rijvisschestraat en de straten errond test Stad Gent een nieuwe technologie uit die zal controleren op plaatselijk verkeer. Naast de signalisatie die uitgezonderd plaatselijk verkeer aantoont, komen er ook camera's die zullen controleren of de wagens die de straten inrijden effectief plaatselijk verkeer zijn.
  • Om de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren worden in een aantal straten de parkeerplaatsen herschikt. Dat is zo in de Pieter Pauwel Rubenslaan, de Heerweg-Zuid, de Joachim Schayckstraat, de Isabella Van Oostenrijkstraat en de Hutsepotstraat.

Wat betekent uitgezonderd plaatselijk verkeer?

 • Iedereen die een bestemming heeft in een van de straten van de zone wordt gezien als plaatselijk verkeer. Als je dus in het gebied woont, werkt of op bezoek gaat bij iemand, dan ben je plaatselijk verkeer. De straten die binnen de zone uitgezonderd plaatselijk verkeer vallen, zijn de volgende: Rijvisschestraat, Pieter Pauwel Rubenslaan, Putstraat, Heistraat 2-28, Pieter van Reysschootlaan, Rogier van der Weydenlaan, Simon Beninglaan, Pieter Breughellaan, Frans Halslaan, David Ternierslaan, Surkelbulk, Victor Loreinstraat, Rijvissschepark. Op 25 maart zullen de verkeersborden er staan die de zone aanduiden en zullen stewards en politie sensibiliseren.

 • Nadien zal de politie ter plaatse handhaven op plaatselijk verkeer. De camera’s volgen pas op termijn. Hiervoor is ook de politie verantwoordelijk. De camera’s zullen de nummerplaat registreren wanneer een auto de zone binnenrijdt. Ook wanneer die de zone uitrijdt, wordt de nummerplaat geregistreerd. Wanneer de doorrijdtijd tussen beide registraties aantoont dat het voertuig geen bestemming heeft gehad binnen het gebied, zal de bestuurder beboet worden.

 • 2022 - Wijkmobiliteitsplan goedgekeurd

  Experten gingen aan de slag met de feedback uit de wijk. Op basis van die feedback en hun eigen inzichten kwam dit wijkmobiliteitsplan tot stand. Er is ook al een voorstel voor wijzigingen op lange termijn, de zogenaamde eindpuzzel. Het wijkmobiliteitsplan werd op 21 februari 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd. Bewoners uit de wijk kregen een uitgebreide brochure met daarin alle beslissingen helder uitgelegd in de bus.

Belangrijkste principes

De Hutsepotstraat en de Dorpsstraat worden veiliger voor fietsers en voetgangers. In de straten dichter bij de Scheldevallei en het Zwijntjesbos kan je aangenamer wandelen. Er rijden minder auto's in die straten. Verkeer dat niet in de buurt moet zijn, rijdt om.

Minder doorgaand autoverkeer langs de fietsroute van de Pieter Pauwel Rubenslaan naar de N60. De fietssnelweg tussen de Klossestraat en de Parkbosbruggen wordt veiliger omdat fietsers minder auto’s moeten kruisen in de Rijvisschestraat en de Maaltemeers.

Ten noorden van de as Tramstraat - Adolphe della Faillelaan houden we het sluipverkeer naar de Heerweg-Noord en de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III uit de straten in Schaarken. Er komen er twee delen met tegengesteld eenrichtingsverkeer in de Isabella Van Oostenrijkstraat en een verkeersfilter in de Hofakkerstraat. Binnen enkele jaren komt er een rechtstreekse verbinding tussen de R4 en de bedrijventerreinen.

Waarom deze keuzes?

Jullie gaven aan dat er op verschillende plekken in de wijk dingen nog niet helemaal vlot lopen. Je vindt hieronder de samenvatting. 
Bekijk de motivatienota

Jouw wijk aan het woord

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  ... brengen ook kinderen en jongeren schitterende ideeën aan!

  Steven, leerkracht

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … kan er echt iets veranderen als we
  met realistische voorstellen komen.

  Lieven, Overlegplatform

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … hebben kinderen ook iets te zeggen over de wijk.

  Tristan

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten we samen bouwen aan de weg
  naar een leefbaar Zwijnaarde.

  Ann, wijkwegwijzer

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … is samenwerken de beste manier om onze wijk beter te maken!

  Tinneke & Fadia

 • #ALSGETMIJVRAAGT
  … moeten alle handelaars
  er nu voor gaan!

  Kathleen

tijdslijn

Stap voor stap naar een betere wijk

Verkenning van de situatie en bevraging van bewoners,bedrijven, handelaars, ...

Terugkoppelen van de signalen en doelstellingen formuleren.

De Stad Gent gaat aan de slag met de suggesties, werkt mogelijke oplossingen uit en bespreekt ze met de buurt tijdens de wijkmarkt.

Verwerking van de input van de buurt en uitwerken van het definitieve wijkplan. Goedkeuring door de gemeenteraad van het definitieve wijkplan.

De buurt informeren over het definitieve wijkplan. De aanbevelingen van de wijkstructuurschets kunnen nu toegepast worden bij nieuwe ontwikkelingen.
Wijkmobiliteitsplan tijdelijk gepauzeerd. Nieuwe timings na uitspraak rechter.