Concept 6: Groenklimaatas Bovenschelde

We willen Zwijnaarde opnieuw verbinden met de Schelde door de uitbouw van drie toegangspoorten.

In de Scheldevallei is zowel ruimte voor landbouw, natuur als zachte recreatie. De E17 vormt een barrière tussen het centrum van Zwijnaarde en de Scheldevallei. We willen Zwijnaarde opnieuw verbinden met de Schelde door de uitbouw van drie toegangspoorten. Deze poorten sluiten aan op de oost-westfietsroutes en het dorpspad. Zo kan je op een veilige manier wandelen of fietsen vanuit de wijk naar de Scheldevallei.

Het jaagpad langs de Bovenschelde is een belangrijke fietsverbinding die Zwijnaarde en het zuiden van Oost-Vlaanderen verbindt met Gent. De fietsverbinding loopt bij voorkeur zoveel mogelijk langs de Bovenschelde.

De Groenklimaatas Scheldevallei brengt volgende ambities van de wijkstructuurschets in de praktijk:

1. Groene ruimte dicht bij huis

2. Een goede verbinding naar het omliggende landschap

Volgende acties uit het Wijkmobiliteitsplan dragen bij tot de realisatie van Groenklimaatas Bovenschelde:

  • Er komt een verkeersfilter in de Joachim Schayckstraat. Zo rijden er minder auto’s door de woonbuurt. Ook wordt het fijner om te wandelen en te fietsen in de straten in de omgeving van de Scheldevallei.
  • Nederzwijnaarde en de Nieuwescheldestraat worden veiliger na de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg tussen de R4 en de industrieterreinen.