Concept 4: de Groene Ring als ecologische, recreatieve en functionele verbinding

We onderzochten hoe we de zone langs de R4/Ringvaart kunnen uitbouwen tot een groene ring voor de stad en de wijk.

Deze vervult een ecologische, recreatieve en functionele rol.

In ons voorstel kunnen omliggende gebieden zoals het Maaltebruggepark, de omgeving van Maria Middelares en de omgeving van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem bijdragen tot het vergroenen en uitbreiden van de groene ring. Daarnaast laten compactere woningen meer ruimte voor groen.

De Groene Ring vervult bovendien een rol als fietsverbinding. Ter hoogte van Maria Middelares, de fietssnelweg (F7) en de geplande fietsverbinding over de R4/Ringvaart ontstaan belangrijke verbindingen tussen de Groene Ring en de wijk. 

De Groene Ring brengt volgende ambities van de wijkstructuurschets in de praktijk:

1. Groene ruimte dicht bij huis

4. Voorzieningen op wandel- en fietsafstand

5. Een wijk om levenslang te blijven wonen

8. Bijkomende voorzieningen en woningen op stedelijke knooppunten

Volgende acties uit het Wijkmobiliteitsplan dragen bij tot de realisatie van de Groene Ring:

  • Je kan rustiger fietsen door de Maaltemeers. Het verkeer moet er in één richting vanaf de Leebeekstraat tot aan de eerste zijstraat in de richting van de Kortrijksesteenweg. Zo verdwijnt een deel van het snelle verkeer uit deze buurt en kruisen minder auto’s de fietssnelweg.
  • Het Vlaams Gewest onderzoekt een nieuwe, veilige fietsroute tussen De Sterre en Technologiepark Ardoyen. Er komt ook een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Ringvaart, de R4 en de E40.