Concept 1: Parkstrip – groenzones verbinden tot één geheel

Door de groenzones Hekers, Zonnebloempark en de bufferzone van het Technologiepark te verbinden tot één geheel kan een ‘parkstrip’ ontstaan.

We onderzochten waar we de groenstructuur kunnen uitbreiden om deze parkstrip mogelijk te maken. We bekeken ook waar er langs de parkstrip ruimte is voor bijkomende voorzieningen en woningen en hoe we zo’n parkstrip beter kunnen verbinden met de buurt. Dat kan bijvoorbeeld met veilige fiets- en wandelpaden. Zo wordt het mogelijk om aangenaam te wonen in het groen.

De parkstrip brengt volgende ambities van de wijkstructuurschets in de praktijk:

1. Groene ruimte dicht bij huis

4. Voorzieningen op wandel- en fietsafstand

5. Een wijk om levenslang te blijven wonen

8. Bijkomende voorzieningen en woningen op stedelijke knooppunten

9. Een wijk die voordeel haalt uit de talrijke extra gebruikers, zoals werknemers, leerlingen, studenten en recreanten

Volgende acties uit het Wijkmobiliteitsplan dragen bij tot de realisatie van de Parkstrip:

  • We maken de functionele trage wegen tussen de Laurierstraat en de Tramstraat comfortabeler.
  • Door een verkeersfilter in de Hutsepotstraat en eenrichtingsverkeer in de Campusstraat zal er minder gemotoriseerd verkeer de zachte route van de Parkstrip doorkruisen in de Hutsepotstraat.
  • We werken aan betere voetgangers- en fietsverbindingen tussen de Heerweg-Noord en Campus Ardoyen.