Concept 3: het ‘dorpspad’ verbindt Zwijnaarde met het Parkbos en de Scheldevallei

We onderzochten hoe we het centrum van Zwijnaarde beter kunnen verbinden met het omliggende landschap.

Ons voorstel is om De Ghellinck, het Zwijntjesbos en de Scheldevallei op een veilige en aangename manier met elkaar te verbinden via een ‘dorpspad’.

Op die manier versterken we het netwerk van recreatieve wandel- en fietspaden doorheen de wijk. We bekeken ook waar er langs dit dorpspad kansen liggen voor nieuwe en compactere woningen.

Het dorpspad brengt volgende ambities van de wijkstructuurschets in de praktijk:

1. Groene ruimte dicht bij huis

2. Een goede verbinding naar het omliggende landschap

5. Een wijk om levenslang te blijven wonen

Volgende actie uit het Wijkmobiliteitsplan draagt bij tot de realisatie van het Dorpspad: in de Hutsepotstraat en de Joachim Schayckstraat zullen verkeersfilters het doorgaand verkeer weren. Daardoor worden verschillende straten in en rond het park de Ghellinck, het Zwijntjesbos en de Scheldevallei leuker om te wandelen en te fietsen.