Een (niet-limitatief) overzicht van de meest relevante wetten en reglementen bij de uitbating van een horecazaak

Elke persoon die betrokken is bij de uitbating van de horecazaak engageert zich om alle geldende wetten en reglementen na te leven.

Een (niet-limitatief) overzicht van de meest relevante wetten en reglementen kan je hieronder vinden. Meer info over het horeca-attest vind je hier.