Poli­tie­re­gle­ment op de reinheid en de gezondheid in de gemeente

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 april 2024
Datum van bekendmaking
woensdag 24 april 2024

Beschrijving

Hier vindt u het politiereglement dat de reinheid en de gezondheid van de openbare ruimte in de Stad Gent regelt. U vindt er de plichten van de eigenaars, bewoners en weggebruikers.