Poli­tie­re­gle­ment op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent regelt bij wijze van dit politieregelement de wijze van ophaling van huishoudelijke afvalstoffen op het Gentse grondgebied.