Innames Publieke Ruimte

Vergunning voor de innames van publieke ruimte

Wil u een bouwwerf, steiger, puincontainer, terras,... plaatsen op de openbare weg of in de publieke ruimte? Vraag hier uw vergunning aan.

Het openbaar domein is van iedereen. Toch is het soms nodig dat een stukje van dit openbaar domein wordt ingenomen om bijvoorbeeld een steiger, puincontainer of verhuislift te plaatsen of om een bouwwerf in te richten. Het is belangrijk dat 'innames' op een veilige manier gebeuren en zo weinig mogelijk hinder veroorzaken.
De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) behandelt en coördineert al deze aanvragen. Hierbij hanteren ze het minderhinder-principe.

Uw vergunningsaanvraag: digitaal, per mail  of per post

  • De meeste types vergunningen vraagt u aan via het digitale webformulier.
  • Voor andere vergunningen bezorgt u het aanvraagformulier per mail of per post aan de Afdeling Innames Publieke Ruimte.
  • Opgelet! Vanaf februari 2020 gebeuren de meeste aanvragen enkel nog digitaal. 

 

Digitale aanvraag:

Hulp nodig bij het digitaal aanmelden?

Wil u eerst rustig nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Dat kan. Onderaan deze pagina, bij de documenten in bijlage, kan u de 'Handleiding voor digitaal aanmelden' doornemen. De snelste en meest efficiënte methode is om uzelf aan te melden via uw elektronische identiteitskaart (eID) en uw eID kaartlezer.

Tijdelijke werfzone, (handels)container, werfwagen, levering of verhuis, infrastructuur- of nutswerken

Hou uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand. Onderstaande types van vergunningen vraagt u aan via het digitale webformulier. Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd voor gebruik met webbrowser Google Chrome.

Hoe lang moet ik wachten op mijn vergunning?

Hou naargelang de aard van de gewenste inname rekening met een (maximale) behandelingstermijn van 10 of 21 dagen. Klik door in de aanvraagformulieren hierboven, per type vergunning leest u er wat de aanvraagtermijn is.
Afhankelijk van de locatie en de verwachte hinder moet er immers advies ingewonnen worden van de hulp- en huisvuilophalingsdiensten, De Lijn, het Mobiliteitsbedrijf (voor signalisatie en omleidingen), de Groendienst,… De Stad Gent streeft ernaar om vergunningen zo snel mogelijk af te leveren en houdt daarbij rekening met hoogdringende situaties.

Wat kost het om een vergunning te krijgen?

De vergunning voor inname van publieke ruimte wordt kosteloos afgeleverd. Afhankelijk van de aard en de duur van de inname is er een belasting mogelijk.

 

Let op! Je moet zelf wel zorgen voor de nodige parkeerverbodsborden en eventuele andere signalisatie.

Innames in het kader van ambulante handel

Voor innames in het kader van evenementen en ambulante handel kunt u bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren terecht.
Deze vergunningen worden niet uitgereikt door de afdeling IPR.

Minderhinder-principe

  • De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken door de vergunningsaanvragen grondig te bekijken en onderling op mekaar af te stemmen. Hierbij houdt ze steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit.
  • IPR wint ook het advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
  • Na het afleveren van de vergunning, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames. Op die manier waarborgt ze het minderhinder-principe.

Veel voorkomende vragen

Lees hier het antwoord DOCX (66.04 KB)

Algemene voorwaarden bij innames publieke ruimte

Lees er meer over PDF (664.19 KB)