Minimumnormen voor stu­den­ten­ka­mers

Studentenkamers moeten voldoen aan de minimumnormen woonkwaliteit en brandveiligheid. Een conformiteitsattest toont aan dat je in orde bent.

Minimumnormen woonkwaliteit

Volgens de Vlaamse Codex Wonen moet een studentenkamer aan de volgende normen voldoen:

 • Ligging en inrichting bieden voldoende privacy. De kamer is rechtstreeks toegankelijk en kan op slot. De raamoppervlakte is in totaal minstens 1 m². Via een gewoon raam of dakraam krijgt de kamer voldoende licht en lucht.
 • Eenpersoonskamer zijn minstens 12 m². Kamers van 8 tot 12 m² voldoen ook als die op 1 september 1998 al werden bewoond. En als je het eerste conformiteitsattest vóór 1 september 2001 aanvroeg en dat doorlopend geldig bleef. 
 • Tweepersoonskamers zijn minstens 18 m². De hoogte is minstens 2,2 m. Het plafond steekt minstens 1 m boven de grond uit bij benedenkamers.
 • Rookmelder in elk kot en in elke gemeenschappelijke kookruimte
 • Badkamer en toilet zijn afsluitbaar. Er is ofwel een gemeenschappelijke badkamer, ofwel een douche of bad in de kamer zelf. De studentenkamer is dan minstens 12 m².
 • Wastafel met koud en warm water in elke kamer, met een degelijke afvoer en een stankafsluiter.
 •  Per 10 studenten is er minstens 1 gedeelde douche of bad, en per 6 studenten 1 wc met waterspoeling en stankafsluiter.
 • Minstens 2 veilige stopcontacten per kamer.
 • Veilige verwarming: via een afdoend centraal systeem, elektrisch toestel op een apart circuit of luchtdicht gastoestel met schoorsteen- of gevelafvoer.
 • Keuken is minstens 6 m², plus 1,5 m² per persoon vanaf de 5de persoon. Er is een gootsteen met warm en koud water, een degelijke afvoer, elektrische of gaskookplaten en een koelkast.
 • Fietsenruimte waarin evenveel fietsen passen als er studentenkamers zijn.

Deze opsomming is niet de volledige lijst van de normen waaraan een studentenkamer moet voldoen. 

Opgelet:  Het Algemeen Gents Bouwreglement  is in sommige gevallen strikter dan de Vlaamse Wooncode. Bij verbouwingen en nieuwbouw is het belangrijk dat regels uit het Algemeen Bouwreglement gevolgd worden.
 

Kot in orde? Bewijs het met een conformiteitsattest

Als je kot aan alle minimumvereisten voldoet, kan je dat bewijzen met een conformiteitsattest. Dat attest krijg je na een controle van de dienst Toezicht van Stad Gent. De dienst komt samen met de brandweer langs voor een onderzoek, nadat je een aanvraag hebt ingediend.

Heeft jouw kot een conformiteitsattest? Zet dit dan in de kijker. Bijvoorbeeld door jouw kot te adverteren op de kotenzoeker van Kotatgent.
Bij elk zoekertje staat namelijk aangeduid of er een attest beschikbaar is. Is dit het geval, dan is de kans groot dat je nog sneller een kandidaat-huurder vindt. 


Kot niet in orde? Vermijd ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

Niet alleen jij als kotbaas kan een woononderzoek aanvragen. Ook studenten, de studentenpreventiecoach of andere belanghebbenden.

Als je koten niet in orde zijn, kan de stad ze ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Wil je verhuren met een gerust hart? De dienst Toezicht helpt je om je koten weer in orde te krijgen.

Minimumnormen brandveiligheid

De Vlaamse Codex Wonen schrijft voor waar je rookmelders moet hangen. Maar daar stopt brandveiligheid niet. Je koten moeten ook voldoen aan de Gentse brandveiligheidsnormen, voorgeschreven door het Politiereglement op kamerwoningen

Een preventieadviseur van de brandweer komt langs en controleert bijvoorbeeld of:

 • Structurele elementen minstens 1 uur bestand zijn tegen vuur
 • Elke woning, kamer en gemeenschappelijke ruimte toegankelijk is via een deur
 • Wanden, plafonds en vloeren uit moeilijk brandbare materialen bestaan
 • Trappen en gangen breed genoeg zijn
 • Brandblussers hangen op elke verdieping en in de gemeenschappelijke ruimten
 • Branddetectie aanwezig is op elke kamer
 • Noodverlichting voorzien is in de gangen en het trappenhuis
 • Rookluiken voorzien zijn in trappenhuizen van meer dan 3 verdiepingen

Lees het volledige Politiereglement kamerwoningen


Tip: plan en contactgegevens in de gang

Slaat er toch brand uit, dan moet je snel kunnen handelen. Hang daarom in je studentenhuis een lijst op met:

 • Jouw contactgegevens
 • Plan met genummerde kamers en namen van de bewoners

Elektriciteit en gas

 • Elektrische leidingen en toestellen: volg de AREI-voorschriften en laat je installaties zeker elke 5 jaar controleren
 • Gasleidingen en -toestellen: plaats ze volgens de Belgische regels van het goede vakmanschap

Lees het volledige politiereglement kamerwoningen

Studenten en gezinswoningen

Studenten mogen niet samenwonen in een gezinswoning.
Lees meer het verbod, de sanctie en de uitzonderingen.