Conformiteitsattest aanvragen

De beste garantie voor huurder én verhuurder

Inhoud

Wat is het conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een officieel document dat bevestigt dat je (huur)woning of kamerwoning voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid en woningkwaliteit. Een woningcontroleur van Stad Gent gaat na of de woning voldoet aan de minimumnormen, zoals bepaald staan in de Vlaamse Codex Wonen. Welke aspecten checkt de woningcontroleur? Bekijk de checklist voor zelfstandige woningen en voor kamers.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer een conformiteitsattest aanvragen?

 • Als een woning op de inventaris ongeschikt of onbewoonbaar staat.
  Een conformiteitsattest toont aan dat de woning ondertussen wel aan de normen voldoet.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen van de Stad Gent te kunnen bekomen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat je huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Als verhuurder kan je een conformiteitsattest vrijwillig aanvragen. 

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek:

 • door de afdeling Woontoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent;
 • door Wonen Vlaanderen.

Wat met de geldigheid?

 • het attest is 10 jaar geldig;
 • blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt (hangt met andere woorden vast aan het pand);
 • kan van rechtswege vervallen indien:
  • de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard
  • grote werken aan de woning worden uitgevoerd
  • de Wooninspectie van het agentschap Wonen Vlaanderen een proces-verbaal opstelt

Hoeveel kost het?

Vraag je een conformiteitsattest aan voor een woning?
Een woningcontroleur van de Stad Gent komt langs en voert de controle gratis uit.

Vraag je een conformiteitsattest aan voor een kamerwoning?
De eerste controle wordt uitgevoerd door een controleur van de Stad Gent samen met de preventionist van de brandweer. De prestaties van de brandpreventiedienst zijn betalend. Het retributiereglement vind je terug op https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat

Welke stappen zijn er?

Waar dien je de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

Je kan de aanvraag:

Je ontvangt een conformiteitsattest of de weigering ervan binnen de 60 dagen na de aanvraag.