Conformiteitsattest aanvragen

De beste garantie voor huurder én verhuurder

Inhoud

Wat is het conformiteitsattest?

Als je een woning verhuurt in Gent, moet je ervoor zorgen dat die voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen

Het conformiteitsattest is een officieel document dat bewijst dat je huurwoning of kamerwoning voldoet aan die wettelijke normen. Wanneer je als verhuurder zo’n attest kan voorleggen bij de start van de huurovereenkomst, bewijs je dat je de woning correct hebt afgeleverd aan de huurder.

Een woningcontroleur van Stad Gent bezoekt de woning en kijkt of die in orde is. Dit gebeurt aan de hand van een checklist. Bereid het bezoek voor en bekijk de checklist voor zelfstandige woningen en voor kamers.

In welk geval kan/moet je een conformiteitsattest aanvragen?

Je kunt altijd vrijwillig een attest aanvragen. Het is namelijk de beste garantie op een goede verhuur.

Vanaf 1 oktober 2023* is het verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen wanneer tegelijk aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • De huurwoning is ouder dan 30 jaar
 • Bij de start van een nieuw huurcontract, of een eerste verhuring

*datum onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Minister voor Wonen

Er kunnen ook andere redenen zijn om een conformiteitsattest aan te vragen.

 • Als een woning op de inventaris ongeschikte en/of onbewoonbare woningen staat. Een conformiteitsattest toont aan dat de woning ondertussen wel aan de normen voldoet.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen van de Stad Gent te kunnen bekomen.

Hoeveel kost het conformiteitsattest?

 • Vraag je een conformiteitsattest aan voor een (huur)woning?
  Een woningcontroleur van de Stad Gent komt langs en voert de controle gratis uit.
   
 • Vraag je een conformiteitsattest aan voor een kamerwoning?
  Een woningcontroleur van de Stad Gent voert samen met de brandweer een eerste controle uit. De prestaties van de brandpreventiedienst zijn betalend.
  Meer info over de kostprijs van deze prestaties vind je terug op de website van de brandweer.

 

  Welke stappen zijn er?

  STAP 1: Bereid je voor op de woningcontrole

  STAP 2: Vraag het conformiteitsattest aan

  • Digitaal via het online aanvraagformulier
  • Via het invulformulier dat je kan downloaden. Hoe bezorg je het formulier?
   • Verstuur het per post naar de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Botermarkt 1, 9000 Gent
   • Of mail het naar toezicht@stad.gent

  STAP 3: De woningcontroleur neemt contact met je op voor een afspraak ter plaatse.

  STAP 4: Na het onderzoek ontvang je een technisch verslag.

  Hierin staan eventuele gebreken aan de woning vermeld.

  STAP 5: Al naargelang de uitkomst van het technisch verslag ontvang je:

  • Een conformiteitsattest, dat aangeeft dat de woning conform is
  • Een verzoek om de gebreken aan te passen en de woning te herstellen zodat die wel zal voldoen aan de regelgeving. Zijn de gebreken weggewerkt, kan je opnieuw een conformiteitsattest aanvragen.

  Veelgestelde vragen

  Hoe lang is het attest geldig?

  • het attest is 10 jaar geldig
  • het blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt (hangt met andere woorden vast aan het pand)
  • het kan van rechtswege vervallen wanneer:
   • de woning (opnieuw) ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard
   • grote werken aan de woning worden uitgevoerd
   • de Wooninspectie van het agentschap Wonen Vlaanderen een proces-verbaal opstelt

  Advies en subsidies?

  Het Verhuurderspunt is een uniek aanspreekpunt voor eigenaar-verhuurders. Je krijgt hier advies op maat en gratis renovatiebegeleiding om je woning conform te maken. Wie weet kan je ook gebruik maken van de Gentse verhuurderspremie.

  De Energiecentrale maakte een handige Renovatiegids. De verschillende premies en leningen van de Energiecentrale geven je verbouwing een steuntje in de rug.