Conformiteitsattest aanvragen

De beste garantie voor huurder én verhuurder

Inhoud

Wat is het conformiteitsattest?

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat je (huur)woning of kamerwoning voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid en woningkwaliteit

Een woningcontroleur van Stad Gent gaat na of de woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen.
Welke aspecten checkt de woningcontroleur? Bekijk de checklist voor zelfstandige woningen en voor kamers.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer vraag je een conformiteitsattest aan?

 • Als een woning op de inventaris ongeschikt of onbewoonbaar staat.
  Een conformiteitsattest toont aan dat de woning ondertussen wel aan de normen voldoet.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen van de Stad Gent te kunnen bekomen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat je huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Als verhuurder kan je een conformiteitsattest vrijwillig aanvragen. 

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek:

 • door de afdeling Woontoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent;
 • door Wonen Vlaanderen.

Wat met de geldigheid?

 • het attest is 10 jaar geldig;
 • blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt (hangt met andere woorden vast aan het pand);
 • kan van rechtswege vervallen indien:
  • de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard
  • grote werken aan de woning worden uitgevoerd
  • de Wooninspectie van het agentschap Wonen Vlaanderen een proces-verbaal opstelt

Hoeveel kost het?

Afhankelijk van het type woning betaal je al dan niet voor de behandeling van een aanvraag voor een conformiteitsattest:

 • Vraag je een conformiteitsattest aan voor een (huur)woning?
  Een woningcontroleur van de Stad Gent komt langs en voert de controle gratis uit.
   
 • Vraag je een conformiteitsattest aan voor een kamerwoning?
  Een woningcontroleur van de Stad Gent voert samen met de preventionist van de brandweer een eerste controle uit. De prestaties van de brandpreventiedienst zijn betalend.
  Meer info over de kostprijs van deze prestaties vind je terug in het 'Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie'

Welke stappen zijn er?

Waar dien je de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

Een conformiteitsattest vraag je aan via het formulier, dit kan:

Je ontvangt een conformiteitsattest of de weigering ervan binnen de 60 dagen na de aanvraag.