Conformiteitsattest aanvragen

Het bewijs dat de huurwoning voldoet aan de normen. Sinds 1 oktober 2023 is het attest in Gent verplicht bij woningen ouder dan 30 jaar.

Wat is het conformiteitsattest?

Als je een woning verhuurt in Gent, moet je ervoor zorgen dat die voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen

Het conformiteitsattest is een officieel document dat bewijst dat je huurwoning of kamerwoning voldoet aan die wettelijke normen.

Je kan als verhuurder zo een attest vrijwillig aanvragen, maar sinds 1 oktober 2023 is het verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen bij een nieuwe verhuring van een woning die ouder is dan 30 jaar. 

Lees meer over de nieuwe regelgeving in de verordening op het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen.

Hoeveel kost het?

Welke stappen zijn er?

STAP 1: Bereid je voor op de woningcontrole

Check vooraf al de kwaliteit van je woning. Gebruik de handige checklijsten als hulpmiddel.

Gebreken gevonden? Werk ze weg voor de komst van de woningcontroleur. 

STAP 2: Heb je een verplicht conformiteitsattest nodig?

Ga na of een conformiteitsattest verplicht is

Sinds 1 oktober 2023 is de aanvraag van een conformiteitsattest verplicht bij de start van een nieuw huurcontract, of een eerste verhuring, van een woning die:

 • wordt verhuurd, te huur of ter beschikking wordt gesteld als hoofdverblijfplaats
 • ouder is dan 30 jaar.

Heb je al een geldig conformiteitsattest voor de huurwoning? Dan hoef je geen nieuw aan te vragen.

Tip: check de ouderdom van je woning op het kadastraal uittreksel of op je Woningpas.

Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig.

Andere redenen om een conformiteitsattest aan te vragen

 • Als een woning op de inventaris ongeschikte en/of onbewoonbare woningen staat. Een conformiteitsattest toont aan dat de woning ondertussen wel aan de normen voldoet.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen van de Stad Gent te kunnen bekomen.
 • Om te bewijzen dat je de woning correct aflevert aan de huurder.

STAP 3: Vul het aanvraagformulier in

STAP 4: Een woningcontroleur komt langs

 1. Binnen de twee weken na de aanvraag neemt de woningcontroleur contact met je op voor een afspraak ter plaatse.
 2. De woningcontroleur controleert de kwaliteit van de woning aan de hand van de eisen die wettelijk vastgelegd zijn in de Vlaamse Codex Wonen. Dit bezoek duurt ongeveer een uur.
 3. Na het bezoek krijg je een technisch verslag. Hierin staat een duidelijk overzicht van de eventuele gebreken.

STAP 5: Is je huurwoning conform?

De woning voldoet

De burgemeester reikt binnen de 60 dagen na de aanvraag een conformiteitsattest uit. Je ontvangt dit per post.

De woning voldoet niet

Je ontvangt een verzoek om de gebreken aan te passen en de woning te herstellen zodat die wel voldoet aan de regelgeving. 

Wanneer de gebreken zijn weggewerkt, kan je opnieuw een conformiteitsattest aanvragen.

Zijn de gebreken niet weggewerkt bij een nieuwe controle, of neem je geen verder contact op met onze dienst, dan kan de procedure tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid worden opgestart.

Meer weten over de verschillende stappen? Lees de brochure over het conformiteitsattest en bekijk het stappenplan.

Veelgestelde vragen

Heb ik een conformiteitsattest nodig?

 • Start je een nieuw huurcontract? Dan is het voldoende dat je de aanvraag voor het conformiteitsattest gedaan hebt. Het onderzoek en het uitreiken van het attest kunnen gebeuren na de start van het nieuw huurcontract.
 • Verhuur je je woning momenteel al? Dan is het niet verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen. Je moet het wel aanvragen zodra je een nieuw huurcontract opstart.
 • Heb je een geldig conformiteitsattest voor je huurwoning en start je een nieuw huurcontract? Dan hoef je geen nieuw attest aan te vragen.

Hoe lang is het attest geldig?

Het attest is 10 jaar geldig, ook als het pand ondertussen verkocht wordt.

Het kan van rechtswege vervallen wanneer:

 • de woning (opnieuw) ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard
 • grote werken aan de woning worden uitgevoerd
 • de Wooninspectie van het agentschap Wonen in Vlaanderen een proces-verbaal opstelt

Waar kan ik terecht voor advies en subsidies?

Het Verhuurderspunt is een uniek aanspreekpunt voor eigenaar-verhuurders. Je krijgt hier advies op maat en gratis renovatiebegeleiding om je woning conform te maken. Wie weet kan je ook gebruik maken van de Gentse verhuurderspremie.

De Energiecentrale maakte een handige renovatiegids. De verschillende premies en leningen van de Energiecentrale geven je verbouwing een steuntje in de rug.