Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard

Een (huur)woning moet veilig en gezond zijn. Als ze gebreken vertoont, kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Wat is ongeschikt of onbewoonbaar?

Tijdens een conformiteitsonderzoek van de woning doet een woningcontroleur vaststellingen van de gebreken in de woning. Op basis hiervan wordt een technisch verslag opgemaakt. Hierbij worden 3 categorieën gehanteerd naar gelang de aard en de ernst van het probleem:

  • Een woning wordt ongeschikt verklaard als ze meer dan 6 gebreken in categorie I heeft of 1 gebrek in categorie II. Deze gebreken beïnvloeden de levensomstandigheden van de bewoners negatief maar vormen geen direct gevaar voor hun veiligheid of gezondheid. 
  • Een woning wordt onbewoonbaar verklaard als ze minstens 1 gebrek heeft in categorie III. Deze gebreken veroorzaken mensonwaardige levensomstandigheden of vormen een direct gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. De woning is niet geschikt voor bewoning.

Besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar

Op basis van de vaststellingen van de woningcontroleur beslist de burgemeester om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren. Dit heeft als gevolg dat het pand wordt opgenomen op de Vlaamse inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO), op datum van het besluit van de burgemeester.

Ben je het niet eens met het besluit, kan je beroep aantekenen binnen de 30 dagen.

Opname op de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen

De opname op de inventaris heeft een aantal gevolgen.

  • De woning mag niet meer verhuurd worden.
  • De eigenaar zal jaarlijks belast worden. Lees meer over de berekenwijze en het bedrag van deze belasting
  • Onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal beheerrecht op de woning worden ingesteld.

Wat te doen na het besluit?

  • Zorg ervoor dat de gebreken aan de woning hersteld worden en vraag daarna (opnieuw) een conformiteitsattest aan bij de Stad. Wanneer de woning in orde is, kan je een schrapping uit de inventaris aanvragen bij de Vlaamse overheid.
  • Heb je recht op vrijstelling van belasting, vul dan het formulier in om de vrijstelling aan te vragen.
  • Verkoop je de woning, breng dan de Stad en de Vlaamse overheid op de hoogte.

Is je huurwoning onbewoonbaar verklaard en moet je verhuizen? Misschien kom je in aanmerking voor tijdelijk wonen