Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Wat doen wij?

Milieutoezicht

  • Behandelen en onderzoeken van meldingen over milieuhinder (geluid, geur, stof, licht, bodem, sluikstort…) veroorzaakt door bedrijven, horecazaken, particulieren...
  • Optreden bij milieumisdrijven
  • Ambtshalve controleren van het geluidsniveau van elektronisch versterkte muziek in cafés en tijdens evenementen
  • Controle op de naleving van bijzondere voorwaarden opgelegd in een omgevingsvergunning
  • Controle in het kader van een proactief project, meestal gericht op een specifieke sector of problematiek bv. garagesector, geluidswetgeving horecasector…
  • Bijstaan van de brandweer en politie bij milieucalamiteiten.

Bouwtoezicht

  • Controleren van bouwwerken in Gent.
  • Behandelen en onderzoeken van meldingen over bouwmisdrijven.
  • Optreden bij een bouwmisdrijf.
  • Nagaan of verbouwingswerken uitgevoerd werden conform de bouwvoorschriften.
Onze bouwcontroleurs kunnen een proces-verbaal opmaken voor inbreuken tegen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Indien nodig kunnen zij bevelen om bepaalde werken stil te leggen.

Woontoezicht

Openbare gezondheid

Controleren van onhygiënische woontoestanden met ongedierte tot gevolg. In geval van risico voor de openbare gezondheid kan een burgemeestersbevel volgen dat allerlei maatregelen oplegt.

Openbare veiligheid

In geval van gevaar voor de openbare veiligheid kunnen wij voor een burgemeestersbevel zorgen met maatregelen om het gevaar weg te nemen.

Locatie