Leegstand

Wat is leegstand? Hoe komt een woning op het leegstandsregister en wat zijn de gevolgen? Wat kan je doen om leegstand te voorkomen?

Wat is leegstand?

We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt. Leegstand is nooit gunstig: het kan zorgen voor overlast, ongedierte, verkrotting,... en extra kosten voor de eigenaar.

Leegstand melden

In Gent staan er meer dan 400 panden leeg terwijl zo veel gezinnen op zoek zijn naar een (t)huis. Heb je een vermoeden van leegstand? Meld het ons via het Meldpunt Leegstand.

Opsporen van leegstand

Dienst Toezicht spoort regelmatig proactief leegstand op. Bijvoorbeeld aan de hand van gegevens over het stopzetten van een domicilie. We verzamelen alle gegevens die bekend zijn over het pand. Wanneer er voldoende aanwijzingen zijn voor leegstand, organiseren we een controle ter plaatse om de leegstand vast te stellen.

Vaststellen van leegstand

De woningcontroleur van de Dienst Toezicht stelt leegstand vast vanop het openbaar domein. Daarbij gaat hij/zij aan de hand van enkele objectieve criteria na of een woning al dan niet leegstaat. Bijvoorbeeld:

  • Is de woning bemeubeld of niet?
  • Puilt de brievenbus uit of is ze dichtgeplakt?
  • Ziet de woning er onderhouden of eerder verlaten uit?

De controleur kan ook omwonenden of de buurtinspecteur raadplegen.

Opname in het leegstandsregister

Als de controle uitwijst dat er sprake is van leegstand, nemen we de woning op in het leegstandsregister en brengen we de eigenaar op de hoogte. De eigenaar krijgt ook informatie over de termijnen en mogelijkheden om de leegstand weg te werken.

Wanneer de woning 12 maanden in het leegstandsregister is opgenomen, moet de eigenaar een belasting betalen.

  • Meer informatie over de bedragen en hoe die berekend worden, vind je in de brochure 'Leegstand'.
  • Het volledige reglement en het aanvraagformulier voor vrijstelling van de belasting vind je hier.

In Gent staan er zo'n 706 woningen op het leegstandsregister (status februari 2023).

Aanpakken en voorkomen

Heb je nog geen toekomst voor je leegstaand pand en weet je niet hoe er aan te beginnen? Maak een afspraak bij Dienst Wonen

We raden je ook aan om langs te gaan bij de Woonwijzer in je buurt of het Verhuurderspunt. De Stad biedt immers naast advies ook renovatiebegeleiding en verschillende premies aan.

Brochure Leegstand

Wat als je huis toch 12 maanden of langer leeg staat? Wat zijn je opties?

Lees er hier alles over PDF (456.16 kB)