Bouwovertredingen melden

Wat is een bouwmisdrijf of een vermoedelijke bouwovertreding? En hoe kan je die melden?

Wat is een bouwovertreding?

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening.

Het kan hierbij gaan om werken die in strijd zijn met:

  • de omgevingsvergunning;
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan;
  • een stedenbouwkundige verordening, zoals het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent
  • een verkavelingsverordening;

Of om werken die vergunningsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd. 

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu controleert omgevingsvergunningen op het grondgebied van Gent. De controleurs zijn beëdigde ambtenaren gemachtigd om een proces-verbaal op te maken van de vastgestelde inbreuken indien de wetgeving op de ruimtelijke ordening niet wordt gerespecteerd. Zij kunnen ook een stakingsbevel opleggen waardoor de in uitvoering zijnde werken moeten worden stilgelegd. Het negeren van een stakingsbevel leidt tot het opleggen van een administratieve boete.

Hoe een vermoedelijk bouwmisdrijf melden?

Een melding van een vermoedelijke bouwovertreding kan per e-mail, telefoon of via het aanvraagformulier.

Je kan ook persoonlijk een vermoedelijke bouwovertreding melden bij de medewerkers van de Balie BouwenZij gaan na of voor een bepaald adres een omgevingsvergunning werd aangevraagd of een melding van de werken werd gedaan.

Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend neem je contact op met de politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie.

Als de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu het nodig vindt, sturen zij een controleur op pad om de nodige vaststellingen te doen.

Uitzonderingen

Voor dit type meldingen kan je niet terecht bij de Stad Gent:

  • De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden, schade... Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kan je contact opnemen met de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) Gent en de Dienst Preventie voor Veiligheid-Team Burenbemiddeling van de Stad Gent. Ga, indien mogelijk, zelf eerst het gesprek aan met de tegenpartij om tot een oplossing te komen.
  • Anonieme en onduidelijke klachten worden niet behandeld. Je contactgegevens worden nooit gedeeld met de overtreder.
  • De Stad Gent kan enkel optreden voor hinder op haar grondgebied. Je melding moet concreet genoeg zijn om een efficiënt optreden van de controleurs mogelijk te maken.

Veelgestelde vragen

Hoe navragen of er een bouwovertreding rust op een onroerend goed?

Als er een bouwovertreding op een pand rust, staat dit vermeld op het stedenbouwkundig uittreksel. Bij verkoop moeten deze stedenbouwkundige inlichtingen verplicht worden meegedeeld aan de potentiële kopers. 

Deze informatie kan opgevraagd worden bij de cel notarisvragen van de Balie Bouwen; per brief  Botermarkt 1 te 9000 Gent of per e-mail notaris@stad.gent

Bijkomende concrete informatie betreffende het stedenbouwkundig uittreksel kan je per mail opvragen bij toezicht@stad.gent.

Bouwovertredingen melden