Verordening op het verplicht con­for­mi­teits­at­test voor huurwoningen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 4 september 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 15 september 2023

Beschrijving

De Stad Gent wenst de woningkwaliteit van de huurwoningen in de stad te verbeteren, en dit door een preventief instrument te introduceren. Middels het invoeren van een verplicht conformiteitsattest (cf. artikel 3.2 Vlaamse Codex Wonen van 2021) zal de verhuurder moeten kunnen aantonen dat de woning die hij wenst te verhuren voldoet aan de woningkwaliteitsnormen zoals deze zijn vastgesteld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Op deze manier wil de Stad garanderen dat alle huurwoningen minstens aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, zoals deze in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 worden omschreven, voldoen.
 
Dit reglement is in werking getreden op 1 oktober 2023.
De Vlaamse Regering heeft per besluit van 8 juni 2023 de voorwaardelijke goedkeuring gegeven, en de voorwaarden werden vervuld middels de wijzigingen die op 4 september 2023 door de Gemeenteraad zijn goedgekeurd.