Studenten

Samenwonen onder studenten

De Stad Gent kiest er expliciet voor om gezinswoningen en appartementen voor te behouden voor vaste inwoners en dus niet voor studenten.

In lijn met de Vlaamse regelgeving, kiest De Stad Gent er expliciet voor om gezinswoningen en appartementen voor te behouden voor vaste inwoners en dus niet voor studenten. In welke huisvesting mag je als studenten dan wel op kot? In de vergunde studentenhuizen van kotbazen, in koten of studentenappartementen van grootschalige studentenhuisvesting van private ontwikkelaars of in de huisvesting van jouw onderwijsinstelling.

Samen met medestudenten een gezinswoning of appartement huren? Een no go!

Gent is de laatste twintig jaar enorm gegroeid als studentenstad. Meer dan de helft van de studenten in Gent zit op kot. Ook al is dit in Gent niet toegelaten, toch wonen veel studenten samen in woningen of appartementen.

Voor de studenten is dit minder duur dan een kot huren. Bovendien is er een grote toename aan studenten jaar na jaar. Er is meer vraag naar koten dan dat er beschikbaar zijn.

Waarom is dit niet toegelaten?

 • Tekort aan gezinswoningen en appartementen

Er is op de Gentse huurmarkt niet enkel een tekort aan studentenkoten. Er is ook een tekort aan gezinswoningen en appartementen. Het feit dat veel studenten in Gent samen een woning of appartement huren, laat zich sterk voelen op het huuraanbod voor vaste inwoners, op de huurprijs en op het samenleven.

 • Huurprijzen stijgen

Studenten kunnen samen een hogere huurprijs betalen dan een alleenstaande of een gezin. Voor een verhuurder is het dus financieel interessant om te verhuren aan studenten. Er is ook een tekort, en schaarste leidt sowieso tot hogere prijzen. Studenten hebben kortlopende en dus vaak wisselende huurcontracten. Dit geeft bij elk nieuw huurcontract de kans om de huurprijs te laten opslaan. De huurprijzen stijgen snel en systematisch.

We kunnen spreken van een soort ‘concurrentie’ op de huurmarkt tussen studenten en vaste inwoners. De private huurmarkt wordt steeds moeilijker bereikbaar voor vaste inwoners met een laag tot zelfs modaal inkomen.

 • Samenleven staat onder druk

De mix van studenten en vaste inwoners in appartementsgebouwen en woonstraten zet ook het samenleven onder druk. Een gezinswoning of appartement is zelden voldoende geluidsgeïsoleerd en wordt door vaste inwoners vaak anders gebruikt dan studenten. Jonge studenten bevinden zich in een specifieke levensfase. Ze komen los van het ouderlijke nest en ontdekken nieuwe vrijheden. Er is een verschil in leefritme. Vaste inwoners willen rust op andere momenten dan studenten. Dit zorgt voor samenlevingsproblemen.

Frequent wisselende verhuring aan nieuwe studenten zorgt ervoor dat vaste inwoners telkens weer nieuwe afspraken moeten maken met de nieuwe studentenburen. Het harmonieus samenleven staat onder druk. Steeds meer woonbuurten transformeren naar studentenbuurten.

Meer studentenhuisvesting nodig

Daarnaast is het uiteraard nodig dat het aanbod van gereglementeerde studentenhuisvesting zo snel mogelijk fors stijgt. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de Stad Gent, de hoger onderwijsinstellingen en private ontwikkelaars om er samen voor te zorgen dat dit aanbod aanzienlijk kan toenemen. Maar ondanks het huidige tekort aan studentenhuisvesting dat er vandaag is, blijft het een beleidskeuze van de Stad Gent dat het niet toegestaan is voor studenten om samen woningen en appartementen te huren.

Belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister

De Stad Gent heft een belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Kotstudenten zijn doorgaans niet ingeschreven op hun kotadres, maar wel bij hun ouders. Gereglementeerde studentenhuizen met een conformiteitsattest zijn vrijgesteld van deze belasting. Maar gezinswoningen en appartementen waar studenten wonen, zijn niet vrijgesteld van deze belasting. Verhuurders rekenen deze belasting meestal door aan de studenten.

Reken dus op een factuur van 1.526 euro voor 2023, en zo loopt de rekening jaarlijks op. Het volledige reglement en de tarieven vind je hier.  

Sancties

Huur je toch een gezinswoning of appartement met medestudenten? Dan wordt een overtreding begaan. De Stad controleert hierop en het proces-verbaal gaat door naar het parket. Je bent dus gewaarschuwd.

3 uitzonderingen waar samenhuizen door studenten wel is toegelaten

Let op: de belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister blijft op onderstaande uitzonderingen wel van toepassing.

 1. Studerende zussen/broers mogen samen in een woning of appartement wonen.
  Let op, studerende vrienden of familieleden zijn hier niet toegelaten.
   
 2. Studenten die allemaal samen huren, allemaal in het huurcontract zijn opgenomen én allemaal gedomicilieerd zijn in de gezinswoning. Eén domicilie is niet voldoende. Domiciliëren gaat enkel als je volledig op eigen benen staat, dus niet meer 'ten laste' bent van je ouders. Je zorgt zelf voor een inkomen of krijgt een leefloon van het OCMW.
   
 3. Twee studenten die samen een studio, appartement of huisje met 1 slaapkamer huren. Zij hoeven zich ook niet te domiciliëren.