Samenwonen onder studenten

Als student mag je geen gezinswoning of appartement huren met medestudenten. Lees meer over het verbod en de uitzonderingen.

Studenten

In lijn met de Vlaamse regelgeving, kiest de Stad Gent er expliciet voor om gezinswoningen en appartementen voor te behouden voor vaste inwoners en dus niet voor studenten. Samen met medestudenten een gezinswoning of appartement bewonen, mag dus niet.
In welke huisvesting mag je als studenten dan wel op kot? In de vergunde studentenhuizen van kotbazen, in koten of studentenappartementen van grootschalige studentenhuisvesting van private ontwikkelaars, in een vergunde hospitakamer of in de huisvesting van jouw onderwijsinstelling.

Waarom is dit niet toegelaten?

  • Er zijn in Gent niet genoeg private gezinswoningen beschikbaar voor vaste bewoners én studenten.
  • Daarnaast is niet elke gezinswoning in orde met de minimumnormen voor brandveiligheid waaraan een studentenkamer moet voldoen.
  • Een gezinswoning of appartement is zelden voldoende geluidsgeïsoleerd en wordt door vaste inwoners vaak anders gebruikt dan studenten. 
  • Het jaagt de huurprijzen de hoogte in, omdat 4 studenten samen meer kunnen betalen.
  • De mix van studenten en vaste inwoners in appartementsgebouwen en woonstraten zet ook het samenleven onder druk. Er is niet alleen een verschil in leefritme, frequent wisselende verhuring aan nieuwe studenten zorgt ervoor dat vaste inwoners telkens weer nieuwe afspraken moeten maken met de nieuwe studentenburen. Het harmonieus samenleven staat onder druk.

Sancties

Verhuur je je gezinswoning toch aan studenten? Dan bega je een overtreding. Je krijgt een aanmaning en we vragen je om na het academiejaar niet opnieuw aan studenten te verhuren. Als de dienst Toezicht na de aanmaning weer een overtreding vaststelt, maken we de case over aan de Vlaamse Wooninspectie, die een proces-verbaal voor het parket opstelt.  

Vrijstelling belasting

Gent is de laatste twintig jaar enorm gegroeid als studentenstad, met een groeiende nood aan gereglementeerde studentenhuisvesting. Een belangrijke taak is om te zorgen dat het aanbod blijft stijgen is weggelegd aan zowel de Stad Gent, de hoger onderwijsinstellingen en private ontwikkelaars. 

De Stad Gent heft een belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Kotstudenten zijn doorgaans niet ingeschreven op hun kotadres, maar wel bij hun ouders. Gereglementeerde studentenhuizen met een conformiteitsattest zijn vrijgesteld van deze belasting. Gezinswoningen en appartementen waar studenten wonen, zijn niet vrijgesteld van deze belasting. Verhuurders rekenen deze belasting meestal door aan de studenten. Reken dus op een factuur van 1.636 euro voor 2024, en zo loopt de rekening jaarlijks op. Het volledige reglement en de tarieven vind je hier.  

Uitzonderingen waar samenhuizen wel is toegelaten

Let op: de belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister blijft op onderstaande uitzonderingen wel van toepassing.

  1. Studerende zussen/broers mogen samen in een woning of appartement wonen.
    Let op, studerende vrienden of familieleden zijn hier niet toegelaten. 
  2. Studenten die allemaal samen huren, allemaal in het huurcontract zijn opgenomen én allemaal gedomicilieerd zijn in de gezinswoning. Eén domicilie is niet voldoende. Domiciliëren gaat enkel als je volledig op eigen benen staat, dus niet meer 'ten laste' bent van je ouders. Je zorgt zelf voor een inkomen of krijgt een leefloon van het OCMW. 
  3. Twee studenten die samen een studio, appartement of huisje met 1 slaapkamer huren. Zij hoeven zich ook niet te domiciliëren.