Belas­ting­re­gle­ment op woningen zonder inschrijving in het bevol­kings­re­gis­ter

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 30 mei 2023
Datum van bekendmaking
maandag 5 juni 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.