Kotatgent: veelgestelde vragen voor studenten en kotbazen

Krijg antwoord op je vragen over studentenhuisvesting.

Studerend meisje

Online scamming

Samenhuizen

Hospitawonen

Woonkwaliteit en brandveiligheid

Modelhuurcontract

Domicilie

Reservatiekost - voorschot

Onderhoud en herstellingen

Huurachterstal

Herziening huurprijs

Verbod op stilzwijgende verlenging

Opzeggingstermijn bij stopzetting studies

Belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister

Privacy en bezoekrecht

Sleuteloverdracht

Eindafrekening - kosten en lasten bij einde huur

Gebruik kotenzoeker