Hospitawonen

Als eigenaar-bewoner 1 kamer in je woning verhuren? Het kan via hospitawonen.

Hospitawonen is een woonvorm waarbij een eigenaar 1 kamer in zijn eengezinswoning of appartement verhuurt en waarbij de verhuurder minstens 1 specifieke ruimte (toilet of badkamer/douche of keuken) deelt met zijn huurder. De eigenaar woont dus zelf ook in de woning, eventueel met zijn gezin.

Wie komt in aanmerking? 

Zowel studenten als niet-studenten die een kamer willen huren en bepaalde voorzieningen delen met de inwonende eigenaar. In principe wordt de hospitakamer aan 1 persoon verhuurd. Uitzonderlijk kan de kamer ook verhuurd worden aan 2 personen die een relationele of gezinsband hebben als de hospitakamer minstens 18m² groot is.

Wat zijn de voorwaarden? 

Voor de verhuurder

 • Je verhuurt maar 1 kamer in je woning.
 • Je bent eigenaar van de woning of houder van een zakelijk recht. Je bent er ook gedomicilieerd.

Voor de woning

 • Per bouwlaag is er minstens 1 rookmelder.
 • De volledige woning voldoet aan het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.
 • De minimale oppervlakte voor de woonkamer is 24 m² en voor de keuken 6 m². Als beide 1 ruimte vormen, moet deze minstens 27 m² zijn.
 • Je beschikt over een slaapkamer van minimaal 11 m² én een vrije kamer van minstens 12 m². De hoogte van de ruimtes is minimaal 2,2 meter. Is de oppervlakte groter dan het strikte minimum (11 of 12 m²)? Dan is voor die extra oppervlakte, de minimale hoogte van 2,2 meter niet verplicht.
 • De volledige woning voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen. Die bevat regels over kwaliteit, veiligheid en comfort. De belangrijkste basisregels voor de te verhuren kamer zijn:
 1. De oppervlakte bedraagt minstens 12 m² en de hoogte 2,2 meter.
 2. Voor elke extra voorziening in de kamer (toilet, bad of douche of kookruimte) is er minstens 3 m² extra oppervlakte. Zo moet een kamer met een douche minstens 15 m² zijn.
 3. Er is voldoende verlichting, verluchting, elektriciteit en verwarming.
 4. De elektriciteit en verwarming zijn veilig.
 5. De kamer is rechtstreeks (en niet via een andere kamer) toegankelijk.
 6. Er hangt een rookmelder.

Voor de huurder

 • Je gebruikt de kamer niet voor beroepsactiviteiten.
 • Je deelt minstens 1 van de volgende voorzieningen met de eigenaar: toilet, bad of douche, kookruimte.
 • Je bewoont de kamer alleen. Als de kamer minstens 18m² groot is, mogen er ook uitzonderlijk 2 personen die een relationele of gezinsband hebben in de hospitakamer wonen.
 • Je mag je er domiciliëren.

Wat verandert er fiscaal en financieel? 

Belastingen:

 • Wie een (deel van een) woning verhuurt, moet dit aangeven bij de belastingen. Dus ook verhuurders van een hospitakamer betalen belastingen. De belasting hangt niet af van de huurinkomsten die een verhuurder ontvangt, maar van het kadastraal inkomen van de woning.
 • In het geval van hospitawonen, reken je uit hoeveel procent de oppervlakte van de hospitakamer bedraagt ten opzichte van de oppervlakte van de hele woning.
  • Bijvoorbeeld: de hospitakamer is 15m², de oppervlakte van de woning is 100m² = > de hospitakamer bedraagt 15% van de totale oppervlakte.
  • Vervolgens dien je dit percentage toe te passen op het kadastraal inkomen van de woning. In bovenstaand voorbeeld dien je 15% van het kadastraal inkomen te nemen.
  • Dit bedrag moet ingevuld worden op uw belastingbrief. Stel dat het kadastraal inkomen van de woning 800 bedraagt, moet je in 120 invullen.

Invloed op het inkomen: 

 • Als een eigenaar een vergunning heeft voor hospitawonen, wordt dit doorgegeven aan Dienst Burgerzaken. Wie een hospitakamer huurt en zich wil domiciliëren in deze kamer, meldt expliciet bij de aanvraag adreswijziging dat het gaat om een domicilie in een hospitakamer. Dienst Burgerzaken zal vervolgens de huurder als alleenstaande inschrijven in het rijksregister (in plaats van als samenwonende). Hierdoor zal er voor sommige uitkeringen geen effect zijn door aan hospitawonen te doen. Let op: als hospitahuurder sta je wel op hetzelfde adres gedomicilieerd als de eigenaar (en zijn gezin) waardoor er wel een effect is op sommige andere uitkeringen of sociale voordelen, zoals bij samenwonen het geval zou zijn.
  • Wat als de huurder een leefloon heeft? Er wordt onderzocht of er geleefd wordt zoals op een kamerwoning. Indien er aan volgende 3 criteria wordt voldaan, worden de huurder en verhuurder niet als samenwonende beschouwd en kan de huurder een leefloon van een alleenstaande krijgen:
   • apart huurcontract
   • kamer moet op slot kunnen
   • huurder leeft hoofdzakelijk op de kamer                                                             
  • Wat als de huurder een werkloosheidsuitkering ontvangt? De RVA baseert zich op de inschrijving in het bevolkingsregister. Als de huurder als alleenstaande is ingeschreven in het rijksregister, wordt de huurder ook als alleenstaande beschouwd door de RVA. Hospitawonen is dus niet nadelig voor iemand die een werkloosheidsuitkering ontvangt.

  • Wat als de huurder een invaliditeitsuitkering ontvangt? Volgens het RIZIV is het mogelijk om een uitkering te krijgen als alleenstaande indien je kan bewijzen alleen in een hospitakamer te wonen. Vraag dit na bij je mutualiteit. 

Hoe vraag je hospitawonen aan? 

Wil je een kamer in je woning verhuren volgens hospitawonen?

Bekijk hier het voorbeelddossier hospitawonen.

Keurt de Stad Gent jouw aanvraag goed? Dan geldt je vergunning voor hospitawonen 5 jaar lang. Wil je na die periode verder gaan met hospitawonen, hernieuw dan je aanvraag.