Belastingen op stu­den­ten­ka­mers

De wet beschouwt studentenhuizen exclusief verhuurd aan studenten als tweede verblijven. Daarom moet je er belasting op betalen.

Belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 belasting op de woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. In 2024 betaal je 1.636 euro belasting per woning zonder inschrijving. Let wel: in een studentenhuis geldt elke afzonderlijke kamer of studio als woning of woonentiteit. 

Als een studentenhuis wordt beschouwd: een gebouw, bestaande uit minstens twee kamers en gebeurlijke gemeenschappelijke ruimten en/of studio’s die specifiek zijn gericht op de huisvesting van studenten en hoogstens één andere woning. Dit gebouw moet eveneens voldoen aan de stedenbouwkundige normering én aan de gewestelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen inzake kamers en studio’s geattesteerd door een conformiteitsattest. Aanvragen van een conformiteitsattest ingediend bij de bevoegde administratie ten laatste 30 juni van het aanslagjaar én voor zover die resulteren in een conformiteitsattest, worden eveneens in aanmerking genomen vanaf het aanslagjaar van deze aanvraag. Een appartement gelegen in een meergezinswoning wordt nooit beschouwd als een studentenhuis.

In uitzonderlijke gevallen mogen studenten in een gezinswoning of appartement verblijven (geen studentenhuisvesting). Wanneer mag dit wel? Lees het hier. De belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister (zogenaamde ‘tweede verblijven’) moet hier sowieso betaald worden wanneer er studenten wonen zonder domicilie, ook al is er een geldig conformiteitsattest.

Dien ten laatste op 30 juni een aangifte in bij het stadsbestuur:

Vrijstelling met conformiteitsattest

Voor studentenhuizen bestaan er vrijstellingen. Om een vrijstelling te krijgen, moet je aantonen dat je studentenhuis kwalitatief en brandveilig is. Dat doe je met een conformiteitsattest.

De aanvraagprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Let erop dat je je aanvraag op tijd indient, zodat je tijd hebt om eventuele werken uit te voeren.


Wie betaalt de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een percentage van je geïndexeerde kadastraal inkomen. Deze belasting op onroerende goederen moet je jaarlijks betalen en bestaat uit 2 delen:

  • Basisheffing voor het Vlaams Gewest 
  • Opcentiemen voor de provincies en gemeenten

Meestal is het de eigenaar die de onroerende heffing moet betalen. Je mag de belasting niet doorrekenen aan je huurders als jouw woning hun hoofdverblijfplaats is.