Belastingen op studentenkamers

De wet beschouwt studentenhuizen exclusief verhuurd aan studenten als tweede verblijven. Daarom moet je er belasting op betalen.


Belasting op woningen zonder inschrijving bevolkingsregister

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 belasting op de woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. In 2023 betaal je 1.526 euro belasting per woning zonder inschrijving. Let wel: in een studentenhuis geldt elke afzonderlijke kamer of studio als woning of woonentiteit. 

Dien ten laatste op 30 juni een aangifte in bij het stadsbestuur:

Vrijstelling met conformiteitsattest

Voor studentenhuizen bestaan er vrijstellingen. Om een vrijstelling te krijgen, moet je aantonen dat je studentenhuis kwalitatief en brandveilig is. Dat doe je met een conformiteitsattest.

De aanvraagprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Let erop dat je je aanvraag op tijd indient, zodat je tijd hebt om eventuele werken uit te voeren.


Wie betaalt de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een percentage van je geïndexeerde kadastraal inkomen. Deze belasting op onroerende goederen moet je jaarlijks betalen en bestaat uit 2 delen:

  • Basisheffing voor het Vlaams Gewest 
  • Opcentiemen voor de provincies en gemeenten

Meestal is het de eigenaar die de onroerende heffing moet betalen. Je mag de belasting niet doorrekenen aan je huurders als jouw woning hun hoofdverblijfplaats is.  

Vrijstelling van belastingen voor jouw studentenkoten?

Vraag een conformiteitsattest aan de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu.